Alles over Aalburg...

Wonen

De oude gemeente Aalburg bestond uit zeven kerkdorpen, gelegen in het land van Heusden en Altena (provincie Noord-Brabant), die allemaal een rijke geschiedenis kennen.

Aalburg heeft 13.131 inwoners (per 1-1-2018) als volgt over de kernen verdeeld:

 • Wijk en Aalburg   6.332
  Veen                     2.713
  Genderen            1.709
  Eethen                    810
  Meeuwen               732
  Drongelen               397
  Babyloniënbroek    438

Per 1-1-2019 ging de gemeente Aalburg op in de nieuwe gemeente Altena.

Geschiedenis


Babyloniënbroek

Babyloniënbroek (Brabants: Broek) bestaat uit één straat, de Broeksestraat, die bij een sloot overgaat in de Hillsestraat.
De Hill is een buurtschap, dat op iets hogere grond gelegen is. Vanaf de jaren zestig zijn er meerdere woningen tussen de weilanden bijgebouwd waardoor volgens sommigen inmiddels sprake is van een bebouwde kom.

Drongelen

Tot 1923 was Drongelen een zelfstandige gemeente. Bij deze gemeente behoorde ook het dorp Doeveren en de dorpen Gansoijen en Hagoort.
Deze laatste twee dorpen bestaan tegenwoordig niet meer, want zij hebben voor de komst van de Bergsche Maas moeten wijken.

In de Tweede Wereldoorlog zijn in Drongelen vrijwel alle huizen verwoest. Door de ligging van Drongelen aan de Bergsche Maas, in 1944 de frontlinie, kwam het dorp onder vuur te liggen van Geallieerd geschut.

 

Eethen

Tot 1923 vormde Eethen samen met de dorpen Genderen en Heesbeen een gemeente. Deze gemeente stond erom bekend regelmatig van naam te wisselen tussen Eethen, Genderen en Heesbeen. De laatste jaren droeg de gemeente de naam Genderen.
In 1923 werd deze gemeente samengevoegd met de gemeentes Meeuwen en Drongelen onder de naam gemeente Eethen.

Op het gemeentewapen van Eethen stond een beeltenis van Sint-Maarten, vanouds de schutspatroon van het dorp.
In 1973 werd de gemeente samengevoegd met de gemeentes Veen en Wijk en Aalburg tot de gemeente Aalburg.

Genderen

Rond 1100 wordt het dorp Gendoron geregistreerd in de boeken van het Vaticaan. Dan staat er al een kapel ongeveer op de plaats waar nu de toren van de Hervormde kerk zich bevindt.
In de roerige tijd rond de beeldenstorm wordt Genderen protestant.
Vanaf die tijd is er in Genderen altijd een Hervormde Kerk geweest. In de oorlog worden de kerk zwaar beschadigd omdat hij in de frontlinie lag. Na de oorlog herrijst de Hervormde kerk herrijst op dezelfde plaats. Het onderste deel van de toren blijft behouden. Deze bestaat dan ook voor een deel uit tufsteen. De Gereformeerde kerk wordt aan de hoofdstraat geheel nieuw gebouwd. De oude fundamenten lagen in de Oegemastraat.

 


Meeuwen

Meeuwen was tot 1923 een eigen gemeente, nadien is het toegevoegd aan de voormalige gemeente Eethen.
Kasteel Meeuwen of 'T huis te Meeuwen aan de westrand van het dorp is het restant van een grotere vesting met een geschiedenis die getekend is door vernielzucht, plundering,
brand en de strijd om de rivieren in de Tweede Wereldoorlog.
Het eerste huis werd in 1360 gebouwd door Jan van Drongelen voor de graaf van Holland van wie hij het in leen terugkreeg.  Diederick van Hemert, burgemeester van Heusden, kocht het kasteel in 1701.
De grootgrondbezitter Z. Verhagen kocht de heerlijkheid en de gebouwen in 1904, zijn schoonzoon C. Wildervanck voegde in 1952 het kenmerkende klokkentorentje toe.

Veen

Veen is gelegen aan de Afgedamde Maas. Een veerpont verbindt Veen met het aan de overkant van de Afgedamde Maas gelegen Gelderse Aalst. In de oudste documenten die er zijn wordt er voor het eerst gesproken over Veen (Vene) in het jaar 1108. In 2008 bestaat Veen dus 900 jaar.
Het plaatsje Veen wordt tussen het jaar 1000 en de Sint Elizabethsvloed van november 1421 voor het eerst genoemd op een kaart van de Grote of Zuid-Hollandse Waard uit 1200. Het stroompje waaraan het dorp dan ligt heet niet de Maas, maar de Alm. Pas na 1400 verandert het gedeelte vanaf Heusden tot Woudrichem in de Nieuwe Maas en komt er in Giessen een splitsing naar het riviertje de Alm.

 

 
 
(Alle foto's TekstAtelier®)

Wijk en Aalburg

Wijk en Aalburg is een voormalige gemeente en dorp in (tevens hoofdplaats van) de gemeente Aalburg, gelegen aan het Heusdensch Kanaal en de Afgedamde Maas
Er zijn twee basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs. De twee basisscholen zijn: Christelijke Basisschool De Hoeksteen en Openbare Basisschool Henri Dunant. De enige school met voortgezet onderwijs is Het Willem van Oranje College.

Veld- en wielrenster Marianne Vos (Wereld- en Olympisch Kampioen) is hier geboren (1987), maar woont nu in Meeuwen.


STRAATNAMEN in AALBURG...
   

Brandweer Post Wijk en Aalburg:

Bergstraat 50a
4261 BZ  Wijk en Aalburg

Brandweer Post Genderen:

Genderensedijk 7
4265 JJ Genderen

Woningservice
Woonservice Meander        Azaleastraat. 1, Wijk en Aalburg 0183 508788
Zorgcentra
Verzorgings & Verpleeghuis Wijkestein Azaleastraat 26, Wijk en Aalburg 0416 698400
Gezinsvervangend Tehuis  Wilgenveld  Spieringen 27, Wijk en Aalburg 0416 691626
  
Politie Aalburg - Wijkagenten