Alles over Aalburg...

Werken

Aalburg is deels een forensische gemeente.

Veel mensen die hier wonen, vinden hun werk in steden als 's-Hertogenbosch of Waalwijk, maar zeker ook  elders in de regio.

De verschillende, moderne bedrijfsterreinen in Aalburg worden bezet door diverse grote, bekende bedrijven. Zeker ook de kleinere ondernemers zorgen voor een goede economische bedrijvigheid ...

Voor meer informatie, lees verder onder het kopje bedrijven.

Het succes van Aalburg als forensische plaats is, naast het landelijk wonen uiteraard, de eenvoudige bereikbaarheid (via de N279) van de A59 (richting Den Bosch of Waalwijk).
Deze snelweg biedt een gemakkelijke mogelijkheid om naar Utrecht (A2) of Breda (A27) te gaan.

Ook maken veel Aalburgers gebruik van het Openbaar Vervoer om tussen hun werk en woning te reizen, zie hiervoor de pagina vervoer.

Bedrijventerrein Perzikstraat.

(Foto's TekstAtelier®)

Een overzicht van Aalburgse bedrijven vindt u hier..

Bedrijven
Aalburg is steeds een agrarische samenleving geweest.  
Uiteraard is er veeteelt, paarden, koeien, ossen, schapen en varkens. Verbouwd worden in de laatste helft van de 13e eeuw haver, gerst en mogelijk emmer-tarwe of spelt en in veel mindere mate rogge. Bonen worden geteeld.

In de 15e en 16e eeuw legt men zich ook toe op tarwe, hop, raapzaad, vlas en boekweit.
Het Land van Heusden en Altena en daarmee ook Aalburg is dan een grote graanschuur.

In de loop der jaren staken evenweel vel van de agrarische bedrijven hun activiteiten. Door deze beëindiging werd en worden nieuwe economische initiatieven heel belangrijk. Dit in verband met de werkgelegenheid voor de mensen uit deze sector.
De economische bedrijvigheid in en rond de kernen van Aalburg is dan ook divers en wordt positief gestimuleerd. De gemeente wil de bedrijvigheid bevorderen door bedrijfsvestiging reeële kansen te geven. Het behoud en de uitbreiding van de werkgelegenheid staan centraal.
Kernbegrippen bij de beleidsvorming zijn verder duurzaamheid, uitgiftebeleid en de werkelijke behoefte.

Ook als het gaat om de bevordering van kleinschalige bedrijvigheid in en rond de kernen, het revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen en het stellen van landschappelijke inpassingmaatregelen voor nieuwe bedrijven stelt de gemeente Aalburg zich pro actief op.  

Molen Eethen

Regionale, moderne bedrijfsterreinen zijn belangrijk voor Aalburg.

Bedrijventerrein in Wijk en Aalburg

(Foto's TekstAtelier®)

Bedrijf vestigen?
DOWNLOAD hier de gemeentelijke info