Alles over Aalburg...

Vlaggen in Altena

Veel inwoners van Altena hebben aan de muur of in de tuin een vlaggenmast voor het hijsen van de Nederlandse vlag. De rood - wit - blauwe vlag is het symbool van de eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden.  Rond bijzondere gebeurtenissen waarbij de Nederlandse vlag mag worden gehesen bestaan allerlei vragen.

Vlaginstructies
Op deze pagina informeert Mediaplein Altena.Net u over de regels rond vlaggen. Deze regels zijn gebaseerd op de instructies van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan lagere overheden, zoals gemeenten en provincies. Voor burgers zijn er in principe geen verplicht voorgeschreven regels voor het vlaggen. Wel zijn er een aantal fatsoensregels. Geadviseerd wordt wel zoveel mogelijk de hier beschreven regels te volgen.

Omdat 5 mei op een zondag valt, wordt er in Aalburg op maandag gevlagd aan de gemeentelijke gebouwen. U bent uiteraard vrij om op zondag uw eigen vlag uit te hangen.

Onderstaand de vlagregeling zoals de gemeente die toepast met feest- en herdenkingsdagen.
(Als deze dag op een zondag of op erkende christelijke feestdag valt, dan geldt de datum tussen haakjes.)

Datum

Feest-/herdenkingsdag

Verrichting

27 (26) april

Verjaardag Koning Willem-Alexander

Vlaggen met oranje wimpel

30 april

Kroningsdag

Vlaggen met oranje wimpel

04 mei

Dodenherdenking

Halfstok vlaggen ’s avonds van 18.00 uur tot 21.10 uur

05 mei

Nationale bevrijdingsdag

Vlaggen

17 (16) mei

Verjaardag Koningin Máxima

Vlaggen met oranje wimpel

15 (16) augustus

Einde Tweede Wereldoorlog

Vlaggen

07 december

Verjaardag Prinses Catharina-Amalia

Vlaggen met oranje wimpel

15 (16) december Koninkrijksdag Vlaggen

De algemene regels bij het vlaggen
Bij het uitsteken van de vlag geldt een aantal algemene regels waaraan u zich zou moeten houden of die u zou moeten weten.
U mag natuurlijk de vlag hijsen op een nationale feest- of rouwdag. Als er in uw directe omgeving een blijde of droevige gebeurtenis heeft plaatsgevonden mag u daarvan ook blijk geven door middel van de vlag. Alleen het gebruik van de oranje wimpel is gebonden aan regels (zie hieronder). Verder moet u het gebruik van de vlag alleen voor de versiering achterwege laten.

Voor de grootte van de vlag zijn er geen regels maar in het algemeen verhoudt de lengte zich tot de breedte als 3 : 2. Er mogen geen versieringen of andere toevoegingen worden aangebracht.

Vlaggen bij verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis
De vlag wordt gehesen als zich een blijde of droevige gebeurtenis voordoet met een nationaal karakter, bijvoorbeeld de verjaardag of het overlijden van iemand van het Koninklijk Huis. Op Koninginnedag en op verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis kunt u de rood - wit -blauwe vlag met oranje wimpel voeren. De wimpel is het teken dat de vlag gehesen wordt in verband met de gebeurtenis rond een lid van het Huis van Oranje. In alle andere gevallen mag u de wimpel niet hijsen.

Vlaggen bij bijzondere gebeurtenissen
Bij plotselinge bijzondere gebeurtenissen (bij voorbeeld het overlijden van een lid van het Koninklijk Huis) zal er telkens een speciale regeling komen, die van geval tot geval bekend wordt gemaakt.

Het hijsen van de vlag
De vlag moet op zo'n manier aan de stok worden gehesen dat de vlag de grond niet raakt - ook niet als de vlag halfstok hangt - en het verkeer niet hindert.
De vlag mag niet tussen zonsondergang en zonsopkomst worden gehesen en u dient de vlag met zonsondergang te strijken. U mag de vlag alleen 's avonds laten hangen als u de vlag zodanig verlicht dat de kleuren herkenbaar te zien zijn.

Halfstok
De vlag halfstok hijsen gaat als volgt: de vlag wordt eerst vol gehesen en wordt dan langzaam weer neergelaten tot het midden van de normale hoogte. U kunt nu de vlaggenlijn vastbinden, de vlag wordt niet opgebonden. Als u de vlag weer neerhaalt moet u de vlag eerst weer langzaam naar boven halen en vol hijsen. Vervolgens moet u de vlag op dezelfde wijze neerhalen. De combinatie halfstok en oranje wimpel is niet toegestaan.

Dagen waarop de vlag wordt uitgestoken
De vlag wordt gehesen op de dag van de gebeurtenis tenzij die datum op een zondag of op een algemeen erkende christelijke feestdag valt, dan mag op de tussen haakjes vermelde alternatieve datum worden gevlagd.

De hieronder genoemde vlaggendagen zijn grotendeels aan de vlaginstructie voor overheden ontleend. Dit zijn de dagen waarop van de rijksgebouwen wordt gevlagd. Op deze dagen wordt ook de oranje wimpel gevoerd.

Vlaggendag
(Alternatieve vlaggendag) Verjaardagen koninklijk huis (tenzij anders aangegeven)

 • 31 januari (1 februari)  Koningin Beatrix
 • 27 april (28 april) Prins Willem-Alexander - Koningsdag
 • 30 april (29 april) Prinses Beatrix
 • 4 mei 18.00-21.10 uur halfstok, zonder wimpel  - Nationale Dodenherdenking
 • 5 mei zonder wimpel  Nationale Bevrijdingsdag
 • 17 mei (18 mei ) Prinses Maxima
 • 3e dinsdag in september  Prinsjesdag (alleen in Den Haag)
 • 15 december (16 december) Koninkrijksdag


Het staat particulieren, private instellingen en bedrijven vrij om ook op verjaardagen van de overige leden van de Koninklijke Familie de vlag te hijsen, of in het algemeen als teken van vreugde of halfstok als teken van rouw van de gebruiker.

Hieronder vindt u een overzicht van andere bijzondere dagen waarop geen oranje wimpel wordt gevoerd.

Vlaggendag
(Alternatieve vlaggendag) Verjaardagen Koninklijk Huis (tenzij anders aangegeven)

 • 19-jan Prinses Margriet
 • 27-jan Prins Carlos
 • 04-feb Prinses Marilène
 • 18-feb Prinses Christina
 • 22-mrt Prins Pieter-Christiaan
 • 10-apr Prins Floris
 • 10-arr Prinses Ariane
 • 15-apr Anna
 • 17-apr Prins Maurits
 • 18-apr Prinses Annette
 • 30-apr Mr. Pieter van Vollenhoven
 • 14-mei Isabella
 • 25-mei Prinses Laurentien
 • 08-jun Eloise
 • 17-jun Bernardo
 • 23-jun Prinses Maria
 • 26-jun Prinses Alexia
 • 06-jul Nicolas
 • 05-aug Prinses Irene
 • 14 augustus 18.00-21.10 uur - halfstok, zonder wimpel, Dodenherdenking Ned. Oost- Indië
 • 15 augustus (16 augustus) Formeel einde Tweede Wereldoorlog
 • 25-sep Prins Johan Friso
 • 11-okt Prins Constantijn
 • 13-okt Prinses Margarita
 • 13-okt Prins Jaime
 • 26-okt Lucas
 • 07-dec Prinses Amalia
 • 25-dec Prins Bernhard Jr.

Vlaginstructies bij bijzondere gebeurtenissen, geactualiseerde data en meer informatie over het vlaggen vindt u onder andere op de volgende websites: