Alles over Aalburg...

Onderwijs in Aalburg

Onderwijs is uitermate belangrijk in de kernen van Aalburg, eenvoudigweg omdat er in de zeven dorpen veel kinderen wonen.


CBS De Hoeksteen, Wijk en Aalburg

Ouders kunnen kiezen uit een breed aanbod van christelijke, openbare en (regionale) bijzondere scholen.

Vooral trots mogen wij zijn op de grote scholengemeen-schap het Willem van Oranje  College (locatie Wijk & Aalburg) waar veel jongeren uit de regio het onderwijs volgen.

Mag Aalburg daarom als onderwijsgemeente  getypeerd worden? Voor veel mensen uit de omliggende kerkdorpen is het dat in ieder geval wél!

Hiernaast treft u een overzicht aan van alle scholen in Aalburg. Om dit zo beknopt mogelijk te houden is van iedere onderwijsinstelling alleen het telefoonnummer vermeld.
Wij raden u aan de gemeentegids van Aalburg te raadplegen indien u meer gegevens over een bepaalde school nodig heeft.

Interessante links & info

Voortgezet onderwijs
Altena college: www.altena-college.nl

Camphusianum Gymnasium: www.camphuys.nl

CSG De Hoven: www.csdehoven.nl

Stichting Willem van Oranje: 
ww.stichtingwillemvanoranje.nl


 (Foto's TekstAtelier®)

Schoolbesturen

Vereniging Christelijk Primair Onderwijs - VPCO in het Land van Heusden en Altena: www.vpcolha.nl

Gem. Medezeggenschapsraad OB Gem. Aalburg - (0416) 35 17 72

Ver. tot St. en Instandh. van Scholen met de Bijbel - (0416) 69 36 71


- Schoolvakanties Basisonderwijs 2018 / 2019

Herfstvakantie             13-10-18 t/m 21-10-18
Kerstvakantie              22-12-18 t/m 06-01-19
Voorjaarsvakantie      23-02-19 t/m 03-03-19
Meivakantie                  27-04-19 t/m 05-05-19
Zomervakantie bo       06-07-19 t/m 18-08-19

- Schoolvakanties voortgezet onderwijs 2018 / 2019

Herfstvakantie             13-10-18 t/m 21-10-18
Kerstvakantie              22-12-18 t/m 06-01-19
Voorjaarsvakantie      23-02-19 t/m 03-03-19
Meivakantie                  27-04-19 t/m 05-05-19
Zomervakantie vo       06-07-19 t/m 18-08-19

bo = basisonderwijs / vo = voortgezet onderwijs

Christelijk onderwijs (0416)
De Ark - Meeuwen
Dorpsstraat 62
Dir. Mw. E. de Koeijer
 35 23 41
Het Fundament - Genderen
Van der Beekstraat 14
Dir. mw. J. Wijnands
 35 50 74
De Hoeksteen - Wijk & Aalburg
Kerkverreweide 61
Dir. mw. G.W. Hoevenaren
 69 21 01
Oranje-Nassauschool - Veen
Hardenberg 4
Dir. dhr. D.J.C. Hoekman
 69 13 50
Gisbertus Voetiusschool
(Ref. onderwijs) - Andel
Dir. dhr. W.H. Heenck
 (0183)
 44 27 80 

Openbaar onderwijs (0416)
Den Biekûrf - Babyloniënbroek
Broeksestraat 4A
Dir. mw. B. van Rossum
 35 16 22
Henri Dunantschool -
Wijk & Aalburg - Tulpstraat 9
Dir. C. Meijer
 69 16 21 
Prins Willem Alexander
Eethen Raadhuisstraat 1
Dir. mw. E. de Roy 
 35 16 43

Speciaal basisonderwijs (0416)
Dr. Hordijkschool
 Waalwijk
 33 44 11
De Poort (Chr.) 
 Waalwijk
 33 62 31
De Leilinde (Chr.)
 Heusden
 33 94 83
De Regenboog
 Drunen
 56 02 03

Voortgezet onderwijs  (0416)
Willem van Oranje College
Locatie Wijk & Aalburg - Perzikstraat 7 Rector dhr. C.J. Treffers
 69 17 22

Beroepsonderwijs
Da Vinci College (ROC / AOC)
 Locatie Wijk en Aalburg - Perzikstraat 7A
 69 22 81
Diversen
Peuterspeelzaal 't Spektakel
Wijk en Aalburg
 69 41 46
Kindercentrum Camelot
Genderen
 35 15 24
Peuterspeelzaal De Snatertjes
Genderen
 35 13 47