Alles over Aalburg...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Burgemeester stelt noodverordening in om ‘overlast Veen te bestrijden’' Overtreding is een strafbaar feit en levert een boete of gevangenisstraf op.
27dec 2020

Burgemeester stelt noodverordening in om ‘overlast Veen te bestrijden’

ALTENA / VEEN: In Veen geldt van zondag 27 december 2020 17.00 uur tot en met zaterdag 2 januari 2021 middernacht een noodverordening om recent ontstane overlast te bestrijden. Dat laat burgemeester Egbert Lichtenberg zondag (27-12) weten.

Het doel van deze noodverordening is om de rust in het dorp te herstellen. Hierover heeft afstemming plaatsgevonden met Politie Zeeland en West-Brabant en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De noodverordening houdt onder meer in dat:

  • Mensen van buiten het dorp geweerd worden die daar niets te zoeken hebben.
  • Een samenscholingsverbod is ingesteld voor meer dan twee personen om de openbare orde te kunnen handhaven.
  • Een verbod om objecten bij zich te hebben die als wapen gebruikt kunnen worden
  • Toegangsverbod
  • Iedereen die niets te zoeken heeft in Veen, mag daar niet komen. Hiervan uitgezonderd zijn onder
  • meer:

Inwoners van het dorp Veen (ingeschreven in de bevolkingsadministratie)
Personen die aan kunnen tonen dat zij werken in Veen
Personen die gebruik maken van een openbaar vervoer middel.

Samenscholingsverbod
Vanwege de Coronamaatregelen geldt reeds een samenscholingsverbod voor meer dan twee
personen.

Straf bij overtreding
De verordening gaat in op 27 december 2020 vanaf 17.00 uur en geldt tot en met 2 januari 2021
middernacht.

Overtreding van deze noodverordening is een strafbaar feit, waarop een gevangenisstraf van ten
hoogste drie maanden of een geldboete van maximaal € 4.350,- is gesteld.

Escalatie voorkomen
Burgemeester Egbert Lichtenberg voegt toe: "De oproep die ik gisteren samen met de hulpdiensten heb gedaan, heeft niet geleid tot een rustige nacht. Hoewel ik blij ben dat de hulpverleners geen strobreed in de weg is gelegd is de rust niet wedergekeerd. Het gebruik in Veen om tijdens de jaarwisseling sloopauto’s te laten branden op het kruispunt, neemt toe. De aanloopperiode naar oud & nieuw wordt langer, de branden worden heftiger en de aanzuigende werking op mensen van buiten wordt groter. Ook binnen het dorp, groeit de weerstand. Om verdere escalatie te voorkomen, is ingrijpen noodzakelijk gebleken. Gemeente en hulpdiensten hebben in gezamenlijkheid besloten dat het nu genoeg is. Deze situatie moet stoppen voordat het echt fout gaat."Deel dit bericht met je vrienden!