Alles over Aalburg...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Oorlogsmuseum krijgt als educatief project geen wrakstukken Lancaster' Oorlogsmuseum Veen kan zich geen 'museum' noemen omdat vergunning ontbreekt.
11nov

Oorlogsmuseum krijgt als educatief project geen wrakstukken Lancaster

VEEN - Stichting Oorlogsmuseum Veen was eerder verbolgen over het feit dat diverse wrakstukken van de in 1945 boven Werkendam neergeschoten Lancaster in eigendom komen van het museum Bevrijdende Vleugels in Best. De stichting is van mening dat die delen in Altena moeten blijven en wel in Veen. De bestuursleden Peter Willem Langebeeke en Adri Burghout schreven de gemeente Altena op 23 oktober jl. hierover een brief. Fractie PvdT stelde collegevragen over dit onderwerp. Deze zijn inmiddels beantwoord waarbij de toegelichte context door het college een breder licht op de zaak werpt. 

Najaar 2019 diende Stichting Oorlogsmuseum in Veen een subsidieaanvraag in bij de gemeente Altena. Op 8 januari 2020 liet Stichting Oorlogsmuseum de gemeente weten dat de subsidieaanvraag kon vervallen. Het college zegt hierover: 'Het bestuur had in haar vergadering van 16 december 2019 besloten niet meer een daadwerkelijk museum voor te staan en de aangekochte collectie te beschouwen als privé bezit. Tevens gaat de stichting verder in particuliere sfeer en richt zich op scholen en de jeugd voor educatieve aspecten. Door dit besluit ziet het bestuur af van donatie en subsidies van de overheid en komt hun aanvraag voor subsidie aan de cultuurraad te vervallen.' Maar er is meer.

Geen vergunning
Gemeente Altena had Stichting Oorlogsmuseum Veen eerder gewezen op het ontbreken van een vergunning. Die is nodig om zich daadwerkelijk "museum" te mogen noemen en zich te mogen vestigen op de huidige locatie aan de Witboomstraat. Het gebruik van die plek daar is strijdig met het bestemmingsplan. Het college: 'De huidige eigenaar van het pand – tevens voorzitter van de Stichting - is gewezen op de mogelijkheid een bestemmingsplanwijziging aan te vragen. Om hem moverende redenen heeft hij aangegeven niet mee te willen werken aan een wijziging van het bestemmingsplan.'
Een en ander is destijds gecommuniceerd met het stichtingsbestuur en werd men vervolgens in de gelegenheid gesteld een andere vestigingslocatie te zoeken conform de wet- en regelgeving. Het college bood toen aan hier actief in mee te willen denken, maar wilde wel het initiatief van het museum afwachten. 'Omdat het initiatief zeer wordt gewaardeerd, heeft het college in afwachting van hun toekomstplannen afgezien van handhavend optreden en zelfs meegewerkt aan de opening van “het educatieve project” zoals dat genoemd is. Dit is een tijdelijke situatie. Echter tot op heden heeft het college nog geen concrete aanvraag ontvangen van het stichtingsbestuur voor de oprichting en vestiging van een museum.'

Educatief project
Het college geeft in de reactie aan de gemeenteraad aan graag mee te werken aan initiatieven die vanuit de samenleving van Altena ontstaan 'om gehoor te geven aan het van buiten naar binnen werken.' Maar dan dient er wel initiatief ondernomen te worden. 'Het college ziet het museum dan ook niet als een museum, maar als een ruimte waar allerlei mooie en waardevolle voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog worden tentoongesteld. Het is een “educatief project” en de collectie is alleen op afspraak te bezichtigingen.' Aldus de raadsinformatiebrief. (Tekst loopt door onder de foto Lancaster bommenwerper.)

Wat betreft de wrakstukken van de Lancaster vindt het college van Altena het ook belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de gelegenheid krijgen de stukken te bekijken. 'Een toegankelijk museum met vaste openingstijden voor alle geïnteresseerden, biedt daarvoor meer mogelijkheden dan een educatief project dat alleen op afspraak bezichtigd kan worden.'

Gesprek
Op 23 oktober jl. stuurde Stichting Oorlogsmuseum een brief naar het college en de raad. Het college laat weten hier graag over in gesprek te gaan met het bestuur van de stichting; 'Zij worden dan ook uitgenodigd voor een gesprek.'

(Foto boven WerkendamNet - alle rechten voorbehouden. Onder archieffoto ter illustratie.)

Zie ook:
Oorlogsmuseum Veen wil wrakstukken Lancaster in Altena houden (di, 27 okt 2020)


Deel dit bericht met je vrienden!