Alles over Aalburg...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Altena gaat niet bouwen in Genderen-Noord' 'Geluidschermen zijn landschappelijk niet wenselijk'.
17jun

Altena gaat niet bouwen in Genderen-Noord

GENDEREN - ALTENA In de raadsvergadering dinsdagavond (27-6) liet wethouder Tanis weten dat woningbouw in Genderen-Noord niet mogelijk is. Om die reden is Genderen-Zuid nu in beeld voor het plegen van nieuwbouw.

Als er woningen in het noordelijke deel van het dorp zouden worden gebouwd, worden geluidschermen een vereiste. Dit vanwege het verkeersgeluid afkomstig vanaf de N283. Landschappelijk gezien is bouwen aan de noordkant geen optie. Aldus de wethouder.

Niet iedereen volgt diezelfde denklijn. In een eerder binnengekomen brief vragen inwoners zich juist het tegenovergestelde af: "In het ‘Plan van aanpak versnelling woningbouw’ lezen wij dat de procedure ‘Genderen-Zuid’ nog moet worden opgestart. Er staat niets over Genderen-Noord. Waarom wordt er nog steeds geen onderzoek gedaan naar de ons inziens in alle opzichten betere optie Genderen-Noord?"

De brief vervolgt: "Het project Genderen-Zuid voorziet nu in 70 woningen, dat is meer dan 10% van het huidige aantal woningen in ons dorp. Een en ander heeft dus ook een naar verwachting 10% tot 15 % hoger verkeersaanbod tot gevolg. Verkeer dat voor het grootste deel door de oude dorpskern moet rijden."

Genoemde bezwaren werden eerder (januari 2020) door inwoners aan de raad kenbaar gemaakt middels een Visie op Wonen. Daar werd niets meegedaan. 'Het lijkt erop dat het stuk gewoon terzijde is geschoven.'

Zonnepark
De bezwaarmakers denken "overigens ook in oplossingen. Tijdens de bijeenkomst over de ‘Omgevingsvisie Altena’ gehouden op 6 november 2018 is door een aantal aanwezigen voorgesteld om Genderen Zuid aan te wijzen als locatie voor een zonnepark. In diezelfde bijeenkomst is ook Genderen Noord genoemd als logische locatie voor nieuwbouw."

Toezegging
Zoals de kaarten nu geschud liggen, lijkt het zuidelijke deel van Genderen bouwgebied te worden. Niet duidelijk is hoeveel woningen daar dan zouden kunnen komen. De gemeente gaat nu verder aan de slag met het bestemmingsplan. Wethouder Tanis deed de toezegging dat hij betrokken partijen zal informeren over de situatie ronde Genderen-Noord.

Het laatste woord over de vraag 'waar en hoeveel bouwen in Genderen' is nog niet gesproken. Dát er nieuwbouw moet komen, is een gedeelde visie.

Zie ook eerdere column Arno Bouman uit Genderen: 'Altena Woonakkoord': "Gebieden met urgentie (...) Voorbeelden zijn de Lange Wiep in Werkendam en Genderen-Zuid."Deel dit bericht met je vrienden!