Alles over Aalburg...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Teleurstelling over afwijzing plan voor bouw hofwoningen' Saillant detail: aan de Perzikstraat worden nu 7 '2e-lijnswoningen' afgebouwd.
03mrt

Teleurstelling over afwijzing plan voor bouw hofwoningen

WIJK EN AALBURG - Projectontwikkelaar TopVast is bezig met de ontwikkeling en bouw van hof-woningen aan de Perzikstraat nummer 10A gericht op één- en tweepersoonshuishoudens, geïnspireerd op het zogeheten 'Knarrenhof'-concept. In deze opzet staan 'nabuurschap', tegen vereenzaming, levensloopbestendig, langer zelfstandig wonen, duurzaamheid en wonen in een aantrekkelijke woonomgeving centraal. De familie, die dit project initieerde en aan de Perzikstraat woont, is verbijsterd nu de gemeente Altena het plan voor de bouw van 23 woningen naar de prullenbak heeft verwezen. Woningnood of niet.

Men reageert: 'Wij zouden dit project als familie willen realiseren en achterlaten op de prachtige plek waar wij al bijna 60 jaar met veel plezier wonen. Tot onze verbazing en teleurstelling is het ingediende plan door de gemeente afgewezen, zelfs na een optimalisatieronde.'
Op het plan dat als eerste werd ingediend moest een tweede ontsluiting komen. Deze vraag werd verwerkt in het plan door middel van een dubbele ontsluiting met éénrichtingsverkeer. 'Dat ondanks dat op andere planlocaties hofjes veelal ontsloten zijn met één ontsluiting', aldus de familie.

Plan ongewenst
De gemeente meent dat het plan ongewenst is omdat het '2e-lijns bebouwing' betreft. Saillant detail: op dit moment worden aan dezelfde Perzikstraat zeven woningen in '2e-lijn' door bouwbedrijf Hoefnagels afgebouwd, waarvan zes van het type 2-onder-1-kap.
De familie begrijpt weinig van de denklijn van het college en schreef een brief aan de gemeenteraad met daarin tal van vragen: 'De argumenten vinden wij onbegrijpelijk, wij kunnen dit niet terugvinden in de Woonvisie of enig ander officiële richtlijn. Wat zijn dan toch de schadelijke, te vermijden gevolgen van '2e-lijns' bebouwing? Wegen dergelijke planologische, stedenbouwkundige visies, criteria en eisen zwaarder dan de urgente woonbehoeften van burgers? Waarom is in het ene geval de 2e-lijns bebouwing en afstand tot bestaande gebouwen geen struikelblok en in het andere geval (zelfs met meer ruimte) wel? Dat terwijl er precies wordt ingespeeld op de actuele kwalitatieve behoefte vanuit de markt?'

Woningnood
In Nederland heerst woningnood, het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen neemt af, terwijl de vraag naar woningen groeit. Ook in kwalitatief opzicht is er grote woningnood. Zo hebben senioren grote behoefte aan een levensloopbestendige woning. 80 tot 90.000 senioren zijn op zoek naar dergelijk passende woningen die er niet zijn, een belangrijke oorzaak waardoor de doorstroming stokt en de woningmarkt voor alle leeftijden steeds meer op slot zit.

De brief vervolgt: 'Ook in de gemeente Altena groeit de woningnood. Zo was recent in de media te lezen dat Altena een hoge vraag naar woningen kent, bijvoorbeeld in Genderen reageerden maar liefst 180 mensen op acht nieuwe huurwoningen, in Werkendam 200 inschrijvingen voor 26 nieuwbouwwoningen. Er is grote behoefte aan allerlei soorten woningen in Altena. Ook in Wijk en Aalburg wordt deze vraag onderschreven door de makelaars.'

Medewerking raad
De familie vraagt zich verder af of wonen en bouwen echt wel hoog staat op de politieke agenda in de gemeente Altena. Men vraagt de gemeenteraad om planologische medewerking aan de ontwikkeling van woningen volgens het ingediende principeverzoek. 'Wat doet u als gemeenteraad om van de woningnood af te komen? Waarvoor kiest u, vasthouden aan willekeurig toegepaste regels of meewerken aan woonoplossingen voor de burgers? Wij hebben de locatie, het plan en de wil om het plan te realiseren, met schone grond, ver verwijderd van Natura 2000-gebieden.'

Praten en breien
Burgerstem Altena heeft inmiddels vragen gesteld aan het college: 'Er wordt een voorstel gedaan door TopVast BV om in de kern van Wijk en Aalburg 22 woningen met een gemeenschappelijke tuin in 'hofjesconcept' te bouwen. In onze visie is dit concept een bij uitstek door al onze inwoners gewenst concept. In alle omgevingsvisiebijeenkomsten in de 21 kernen stond het hofjesconcept bovenaan de woonwensenlijst. Een woonoplossing voor ouderen en de daarbij gewenste doorstroming vanwege het vrijkomen van grotere gezinswoningen. Doorstroming is al jaren het gesprek van de dag als het over woningnood gaat! Door de stroperigheid van regeltjes en contouren wordt er te veel gekeken naar de richtlijnen en niet naar de mogelijkheden. De woningnood is overgegaan naar een woningcrisis. Gezien de huidige woningnood voor onze inwoners oud en jong moeten we doorgaan met een visie op te stellen maar het moet nu eens nodig 'praten en breien' worden.' Deel dit bericht met je vrienden!