Alles over Aalburg...
Afbeelding bij nieuwsitem 'College in overleg met belanghebbenden over beleid Veense Put ' Hoe moet de Veense Put er over 10 jaar uitzien?
20dec 2019

College in overleg met belanghebbenden over beleid Veense Put

VEEN - De gemeente Altena wil de komende jaren, wat het recreatiegebied “de Veense Put” betreft inzetten op een veilige, leefbare en beheersbare situatie voor de eigenaren en gebruikers, waarbij het feitelijke gebruik en de feitelijke bebouwing overeenkomen met de juridisch toegestane situatie. Dat laat de gemeente weten aan de raad in een zogeheten raadsinformatiebrief. 'De gemeente Altena staat voor de taak om alle zaken die zich voordoen rondom de Veense Put en die een oplossing of aanpak behoeven, integraal aan te pakken.'

Het huidige college wil aan het einde van haar bestuursperiode (2022) het “dossier Veense Put” voor een groot deel afgerond te hebben. Dat wil zeggen dat het bestemmingsplan / omgevingsplan dan vastgesteld en waar nodig handhavingstrajecten zijn ingezet.

Zo wil het college onder meer de (brand-)veiligheid op het recreatieterrein, het toezicht op de naleving van de omgevingsvergunning voor het stabiliseren en verondiepen van de Veense Plassen goed gerelged hebben. Dat geldt ook voor het verlenen van omgevingsvergunningen. Ook de mogelijkheid van hoogwater, waardoor een deel van de landtong onder loopt, moet worden aangepakt.
Het college scheijft: 'Daarnaast moet oog zijn voor neveneffecten zoals het tekort aan huisvesting dat ongewenste effecten heeft. Recreatiewoningen worden permanent bewoond of verhuurd aan arbeidsmigranten of andere personen die om allerlei redenen op een recreatiepark willen wonen.'

Ook zaken als de afvalinzameling en riolering en daarmee samenhangende belastingen
moeten anders worden geregeld. Dit kan in sommige gevallen leiden tot hogere kosten
voor de eigenaren.

Op korte termijn zal er overleg plaats vinden met de belanghebbenden om samen te komen 'tot een gedegen oplossing'.

Wordt vervolgd dus...Deel dit bericht met je vrienden!