Alles over Aalburg...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Wijk-GGD’er aan het werk in Altena' Inwoners met zorgen over buurtgenoten kunnen dat melden bij OnS Altena
06dec 2019

Wijk-GGD’er aan het werk in Altena

ALTENA - De samenleving heeft steeds meer te maken met personen met 'verward gedrag'. Naast zorgen zijn er ook risico’s voor de veiligheid van de persoon zelf, of van zijn (haar) omgeving. Om deze problematiek beter aan te pakken, zetten gemeente Altena en GGZ Breburg speciaal hiervoor een wijk-GGD’er in. Doel daarvan is om in nauwe samenwerking tussen politie en zorgpartners zo vroeg mogelijk met betrokkenen te bepalen welke aanpak en zorg de persoon met verward gedrag nodig heeft.

“We merken dat professionals in onze kernen worden geconfronteerd met veel vragen en toenemende problematiek waarbij naast zorg ook veiligheidsrisico’s spelen, ook in de vorm van (over)last voor de omwonenden. Door haar specifieke expertise op het gebied van GGZ, ondersteunt de wijk-GGD’er onze medewerkers en die van onze partners. En bovenal, kan de wijk-GGD’er in een vroeg stadium hulp bieden aan de persoon met verward gedrag.” Aldus wethouder Paula Jorritsma, portefeuillehouder sociaal domein.

Zorg
De wijk-GGD’er vormt de schakel tussen Openbare Orde en Veiligheid, en Zorg. Hij gaat snel op signalen van een persoon met verward gedrag af en schakelt de nodige hulp en zorg in. Om zo ervoor te zorgen dat deze persoon zelfstandig in de eigen omgeving kan blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Hiervoor werkt de wijk-GGD’er nauw samen met GGz Breburg, Trema, Farent, politie en de woningcorporaties.

Inwoners met zorgen over buurtgenoten kunnen dat melden bij OnS Altena van gemeente Altena. OnS Altena is bereikbaar op werkdagen, telefonisch via 0183 51 60 60 of per mail via ons@gemeentealtena.nl. OnS Altena staat in nauw contact met de wijk-GGD’er.

(Foto Mediaplein AltenaNet)Deel dit bericht met je vrienden!