Alles over Aalburg...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Aalburgse Omroep Stichting op barricade voor lijfsbehoud in Altena' 'Procedure en besluit zijn niet deugdelijk', meent de Aalburgse Omroep Stichting.
05okt

Aalburgse Omroep Stichting op barricade voor lijfsbehoud in Altena

VEEN - De Aalburgse Omroep Stichting trapt vol op de rem met de Zienswijze die zij op 22 augustus jl. indiende bij het Commissariaat van de Media (CvdM) inzake het omroepdossier. In een 18 pagina's tellend document zet de omroep uiteen waar de gevolgde procedure alsook de besluitvorming door de gemeente Altena onjuist is en als ondeugdelijk moet worden beschouwd. Genoemde zaken worden fel bevochten door de omroep uit Veen die meent de lokale omroep voor de gemeente Altena te moeten worden. Het station zendt nu uit in de gemeente Zaltbommel en Maasdriel, maar was voorheen ook de lokale zender voor de gemeente Aalburg. In de nieuwe gemeente Altena kan slechts één partij de zendmachtiging krijgen. Samenwerking tussen beiden zit er niet (meer) in.

De Aalburgse Omroep Stichting (AOS) ondergraaft in het document onder meer de "Toetsingskaders van de gemeente Altena". De AOS stelt: 'Het besluit van de gemeente Altena is in onze optiek niet correct genomen. In de brief die het Commissariaat voor de Media stuurde naar de gemeente, was de opdracht vrij helder en duidelijk.' Maar argumenten gebaseerd op de Mediawet om te komen tot de meest geschikte omroep, ontbreken volgens de AOS.

Argumenten
De omroep uit de voormalige gemeente Aalburg schrijft: 'In de brief die u (CvdM - red.) vanuit de gemeente heeft ontvangen met het besluit voor RTV Altena is geen enkele gegronde motivatie te vinden. Wel geeft de gemeente aan dat er tijdens de raadsvergadering is gesproken over een professionele organisatie, beter ontwikkelde tv-uitzendingen en een eigen nieuwsgaring. Deze zaken zouden in het voordeel van RTV Altena hebben gesproken.' 
De AOS is evenwel van mening dat deze drie zaken, gehanteerd door het college, niet in de argumentatie van de raadsleden terug te vinden is. Ook werd tijdens de besluitvormende raadsvergadering geen enkel argument genoemd dat betrekking had op de Mediawet 2008, de ICE-norm, de omroepstatuten of de zittende PBO's. 'Wanneer de gemeenteraad op basis van de Mediawet 2008 een keuze had gemaakt naar kwaliteit, zou men met invulling van onze ICE-norm in combinatie met ons veelzijdige en onafhankelijke PBO tot de conclusie moeten zijn gekomen dat Oké FM de omroep voor Altena zou moeten zijn', schrijft het bestuur scherp. 

Geen significante verschillen
Niet enkel deugt de besluitvorming niet, ('Er is teveel gekozen op gevoel.') ook meent het bestuur achter Oké FM en Oké TV dat de gemeenteraad 'verkeerd geinformeerd is.' Volgens het college zijn er 'geen significante verschillen' tussen beide omroepen. In een lijst met 17 punten bekritiseert de AOS die stelling of veegt zij hem volledig van tafel: men vindt wel degelijk dat er fundamentele verschillen zijn tussen beide omroepstichtingen.
Een voorbeeld hiervan zijn de PBO's waarvan de samenstelling door de gemeente onvoldoende kritisch onderzocht werd, vindt de AOS. 'Het PBO van de Aalburgse Omroep Stichting is breder vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er meerdere personen binnen het PBO van RTV Altena die ook een discutabele rol hebben binnen de politiek. Hoe onafhankelijk staat dit orgaan ten opzichte van de lokale overheid? Is dit geen belangenverstrengeling?' 
(Tekst loopt door onder de foto.)

Ander voorbeeld. Ook zouden er volgens het college 'geen significante verschillen' zijn tussen de omroepen in de samenwerking met lokale, regionale en landelijke partners en organisaties. Ook dit wordt in de Zienswijze scherp bestreden: 'Oké FM werkt samen met diverse mediapartners en lokale omroepen waar RTV Altena nauwelijks samenwerkt met andere lokale, regionale en landelijke partners.' Aldus de Zienswijze die vervolgt: 'Oké FM heeft meerdere uitzendingen samen verzorgd met Langstraat Media en HTR (Heusden - red.). Ook heeft Oké FM een nauwe samenwerking met Omroep Gelderland.' 

Vervolg
Het bestuur van de Aalburgse Omroepstichting vertrouwt erop dat het CvdM geen keuze zal maken op basis van gevoel, maar op basis van de feiten en juiste informatie. 'In de brief verzonden op 26 juni jl. geeft de gemeente Altena aan dat er geen sprake is van "een eensluidende onderbouwing van het uitgebrachte advies." Waar is het gemotiveerde advies van de raad aan het CvdM?' 

Het Commissariaat verzoekt de gemeente Altena voor 8 oktober te reageren met een aanvullend advies ('Welke criteria hebben geleid tot het voorkeursadvies?') en een inhoudelijk reactie op de Zienswijze. Tot slot moet de raad aangeven of beide omroepen (RTV Altena en de AOS) voldoen aan de wettelijke criteria volgens de Mediawet uit 2008. De raad dient dit alles 'deugdelijk te motiveren'.

(Foto's archief Mediaplein Altena.Net)

Zie ook:
Gemeente Altena moet huiswerk overdoen in omroepdossier (vr, 27 sep 2019)


Deel dit bericht met je vrienden!