Alles over Aalburg...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Gemeente Altena moet huiswerk overdoen in omroepdossier' Advies is te mager en niet helder, meent de mediawaakhond.
27sep

Gemeente Altena moet huiswerk overdoen in omroepdossier

VEEN / HANK / ALTENA - Wie dacht dat de 'Altena Omroepenkwestie' een gelopen race was, doet er goed aan het dossier nog even aan te houden. Met de recente brief van het Commissariaat van de Media gaat het verhaal nog even verder ... Er zal ongetwijfeld weer vergaderd en ingesproken worden, zo klinkt de verwachting.

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) is niet tevreden over het ingediende advies van de gemeente Altena in hun keuze voor RTV Altena als lokale omroep. Men wil meer informatie: 'Wij constateren dat het advies van de raad incompleet is.' Pas als dat gebeurd is, wil het CvdM een besluit nemen. Het komt maar zleden voor dat het Commissariaat een advies van een gemeente nrond lokale omroepenkwesties niet overneemt. Altena valt zo bezien dus in spreekwoordelijke "prijzen". 'Wij achten het huidige voorkeursadvies van de gemeenteraad niet toereikend om tot besluitvorming over te kunnen gaan.'

Verschillen
Maar de brief gaat verder. Het college hanteert in het advies veelvuldig de opmerking dat 'tussen partijen geen significante verschillen bestaan'. Dit verwijst het CvdM naar de prullenmand door te stellen: 'Indien de raad de betreffende criteria ten grondslag aan het advies heeft gelegd, verzoeken wij de raad deugdelijk te motiveren waarom er op het gebied van de betreffende criteria geen significante verschillen bestaan tussen partijen. Ook indien de raad bij het uitbrengen van het voorkeursadvies waarde heeft gehecht aan andere criteria, dient de bijbehorende toetsing door de raad deugdelijk gemotiveerd te worden.'

Deugdelijk informeren
De mediabewaker vindt het ook niet helder of beide omroepen, RTV Altena én de Aalburgse Omroep Stichting, voldoen aan geformuleerde eisen uit de Mediawet. 'Als beide omroepen voldoen aan de wettelijke vereisten, is het de taak van de raad een zorgvuldig en deugdelijk gemotiveerd voorkeursadvies aan ons uit te brengen. Wij achten het huidige voorkeursadvies van de gemeenteraad niet toereikend om tot besluitvorming over te kunnen gaan.' Het CvdM begrijpt ook niet helemaal of de criterialijst van het college voldoende meegenomen is in het besluit van de gemeeteraad.

Zienswijze
Op 22 augustus diende de Aalburgse Omroep Stichting haar zienswijze in op de inhoud en de gevolgde procedure door de raad. De gemeenteraad reageerde daar nog niet op. De gemeente wordt verzocht dit alsnog te doen. En wel op korte termijn. 'Gemeenten en betrokken partijen 'wachten reeds geruime tijd op de uitkomst.'
Haast is dus geboden en daarom dient de gemeente Altena rap te komen met het aanvullend advies. Tot dat moment stat het omroeptreintje stil.Deel dit bericht met je vrienden!