Alles over Aalburg...
Afbeelding bij nieuwsitem '80-plusser in Aalburg is tevreden, zelfstandig en actief' Wethouder Schreuders neemt het rapport in ontvangst.
31jul 2018

80-plusser in Aalburg is tevreden, zelfstandig en actief

AALBURG - Op 31 juli 2018 nam  wethouder Cees Schreuders de onderzoeksrapportage ‘80+ in Aalburg’ in ontvangst van Joyce Lubbers (voorzitter Stichting Welzijn Pro Seniore) en Annelies Baerveldt (TouchMedia). Welzijn Pro Seniore en de gemeente Aalburg kwamen vorig jaar tot de conclusie onvoldoende te weten over hoe het met de ouderen gaat binnen de gemeentegrenzen. Inzicht in de behoeften, wensen en levenssituatie van 80-plussers is essentieel om deze doelgroep zo goed mogelijk te bedienen. Om die reden startte begin dit jaar het onderzoek “80+  in Aalburg”. .

Op grond van de bekend geworden resultaten kan gesteld worden dat de 80-plusser in Aalburg over het algemeen zelfstandig, tevreden en actief is en het verdient 'serieus genomen' te worden. Aldus de conclusies van het onderzoeksrapport.

Aandachtspunten
Desalniettemin geven de ondervraagde 80-plussers ook een aantal aandachts- enverbeterpunten mee. Een greep hieruit:

• Extra aandacht voor de trottoirs: bekijken of deze “rollatorproof” zijn?;
• Ouderen willen aan huis smartphone, tablet of laptop leren gebruiken in hun eigen tempo;
• Kookcursus organiseren voor mannen;
• Actieve opsporing van eenzame ouderen;
• Domotica op maat organiseren.

Dank
Bij de overhandiging dankte de wethouder Stichting Welzijn Pro Seniore voor hun inzet rond het onderzoeksrapport. 'Bijzondere dank gaat uit naar alle vrijwilligers en ouderen die een bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek. De onderzoeksresultaten waarin de stem van de ouderen doorklinkt, gaan ons en onze maatschappelijke partners helpen onze dienstverlening goed vorm te geven. In dit kader zullen wij de onderzoeksresultaten warm overdragen aan de gemeente Altena. Waar mogelijk zullen we in 2018 nog een aantal aandachtspunten aanpakken. Met andere woorden: we gaan met resultaten aan de slag!”

Het onderzoeksrapport en inlichtingen kunnen worden opgevraagd bij Stichting Welzijn Pro Seniore (info@st-welzijnproseniore.nl of 06-53636521).
In september verschijnt een samenvatting die aan de ouderen die hebben meegewerkt aan het onderzoek zal worden toegestuurd. Op verzoek wordt deze samenvatting ook naar andere belangstellenden gestuurd.Deel dit bericht met je vrienden!