Alles over Aalburg...
Afbeelding bij nieuwsitem ''Huisvesting arbeidsmigranten Veldstraat van de baan'' Volgens de bewoners is de angel eruit en kan men opgelucht adem halen.
04mei 2018

'Huisvesting arbeidsmigranten Veldstraat van de baan'

WIJK EN AALBURG - 'Eigenaren zien af van plan "huisvesting arbeidsmigranten" in het  pand Veldstraat 16a te Wijk en Aalburg.' Zo luidt de kop van de brief die de bewonersgroep van de Veldstraat heeft opgesteld.

In de afgelopen periode onstond veel onrust in de Veldstraat vanwege de voorgenomen plannen om aan 25 à 30 arbeidsmigranten op één locatie huisvesting te bieden. Tijdens de themabijeenkomst ‘huisvesting arbeidsmigranten’ in het dorpshuis in Veen, zegde burgemeester Naterop toe eerst nieuw beleid te zullen maken en tot die tijd geen besluiten te zullen nemen over initiatieven  en/of vergunningsaanvragen voor huisvesting van arbeidsmigranten. Inmiddels is er een vervolg.

Opgelucht
Op 30 april vond een overleg plaats met een vertegenwoordiger van de eigenaren van het pand Veldstraat 16a en het bewonerscollectief van de Veldstraat. De bewoners schrijven: 'Het was een constructief overleg waarbij beide partijen naar elkaar hebben geluisterd. Naar aanleiding van de argumenten en de in de afgelopen weken ontstane commotie hebben de eigenaren besloten om af te zien van het voornemen arbeidsmigranten te huisvesten op deze locatie.'
De eigenaren vroegen het bewonerscollectief op hun beurt mee te denken over mogelijke alternatieven. Afgesproken is om dit gezamenlijk te doen, waarbij gekeken wordt naar een sociaal maatschappelijk plan. De brief besluit: 'Dat betekent dat ‘de angel’ er uit is en de buurt opgelucht adem kan halen.'

Voorbarig
Ondertussen staat de eigenaar, Patrick Burgers, nog steeds achter het plan. In Het Kontakt meldt Burgers de bewonersbrief voorbarig te vinden. 'Arbeidsmigranten vestigen aan de Veldstraat blijft ons eerste plan, want ik denk dat daar behoefte aan is. Maar we hebben de omwonenden wel gevraagd mee te denken over alternatieven, waar minder weerstand tegen is. Ik wil dat mijn pand ontwikkeld wordt. Zolang het niet ontwikkeld wordt, blijven er vanuit ons plannen komen en die zien zij wellicht niet zitten.'

Zie ook:
Ankie Straathof schrijft Mark Rutte open brief over huisvesting arbeidsmigranten (za, 14 apr 2018)
CDA Altena vreest ontwrichting woningmarkt door arbeidsmigranten (vr, 13 apr 2018)
Thema-avond huisvesting arbeidsmigranten 'groot succes' (vr, 6 apr 2018)
CDA Brabant stelt vragen over huisvesting arbeidsmigranten (ma, 26 mrt 2018)
Bewoners Veldstraat: ‘Geen arbeidsmigranten in onze straat’ (zo, 25 mrt 2018)
Infoavond huisvesting arbeidsmigranten Veldstraat verliep ‘best goed’ (za, 24 mrt 2018)
Plannen voor arbeidsmigranten in kantoorpand Veldstraat (ma, 19 mrt 2018)
Grootschalige huisvesting arbeidsmigranten Wielstraat komt er niet (do, 15 mrt 2018)
Bewoners Wielstraat 'ongerust' om voorgenomen huisvesting arbeidsmigranten (wo, 14 feb 2018)


Deel dit bericht met je vrienden!