Alles over Aalburg...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Bouw nieuw pomphuis rioolwaterzuivering vordert gestaag' De rioolwaterzuiveringsinstallatie hier in Wijk & Aalburg sluit op termijn.
12mrt

Bouw nieuw pomphuis rioolwaterzuivering vordert gestaag

WIJK EN AALBURG - ALTENA: Op de waterzuiverIngslocatie in wijk en Aalburg wordt op dit moment (12-3) hard gewerkt aan de bouw van een nieuw pomphuis. Een enorme hei-installatie drukt men ruim 20 lange, betonnen palen de grond in. De laatste meters zijn voor het heiblok die de palen de grond in drijft, of liever gezegd slaat. Een oorverdovend lawaai voor wie er kort bij staat. Vanmorgen werden de laatste palen geslagen. Het heikarwei begon eind vorige week.

Eerder al werden op deze locatie diverse persleidingen aangelegd.

In verband met de centralisatie van het afvalwatersysteem, heft het waterschap een aantal kleinere rwzi’s op en wordt de rioolwaterzuivering (rwzi) in Sleeuwijk gerenoveerd en uitgebreid. 
Door de renovatie en uitbreiding van de rwzi in Sleeuwijk, kan het afvalwater in het Land van Heusden en Altena in de toekomst efficiënter en centraal worden gezuiverd in Sleeuwijk. Via nieuw aangelegde persleidingen en doorvoergemalen kan het afvalwater vanaf Dussen naar Sleeuwijk worden verpompt.

De huidige rioolwaterzuiveringsinstallaties in Wijk & Aalburg, Eethen en Dussen zullen op termijn sluiten.

De aanleg van de persleidingen tussen Meeuwen en Genderen en tussen Hank en Meeuwen zijn al eerder aangelegd in samenwerking met de reconstructie van de provinciale weg N283. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. 

Energiefabriek
Op het terrein van de RWZI Sleeuwijk heeft het waterschap bovendien de wens om aansluitend op de geplande uitbreiding een Energiefabriek te realiseren. De Energiefabriek bestaat uit een slibvergistingsinstallatie waarbij biogas wordt opgewekt. In de slibvergistingsinstallatie wordt  het restafval (slib) van gezuiverd afvalwater op een duurzame manier verwerkt. Dit levert een besparing op van kosten, energie en de uitstoot van CO2.

Het plan voor een Energiefabriek heeft alles te maken met de ambitie van het waterschap om in 2030 energie neutraal te kunnen werken. We hebben, net zoals andere overheidsinstanties, de opgave gekregen om te voldoen aan de energie- en klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in het VN Klimaatakkoord van 2015. Hierin staat dat Nederland in 2020 14% hernieuwbare energie moet gebruiken.

In 2016 is een onderzoek gestart over de mogelijke toepassingen van de vrijkomende energie. Hierbij worden de mogelijkheden in kaart gebracht van het biogas dat opgewekt gaat worden in de Energiefabriek. Met dit biogas zal stroom worden opgewekt om de RWZI energie neutraal te laten draaien. Het biogas dat overblijft kan als stroom terug naar het elektriciteitsnet of na opwaardering als aardgas aan het aardgasnet worden geleverd.

(Foto Aalburg.Net)Deel dit bericht met je vrienden!