Alles over Aalburg...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Voorgenomen plaatsing pinbox valt niet goed bij Marktbewoners' De pinbox in het centrum van Almkerk.
03jan

Voorgenomen plaatsing pinbox valt niet goed bij Marktbewoners

AALBURG - De Vereniging van Eigenaars (VvE) Markstaete aan de markt in Wijk en Aalburg ziet het niet zo zitten dat er een geldkiosk geplaatst gaat worden op het marktplein. Het plan moet weliswaar nog door de gemeenteraad, maar bewoners uiten nu al hun zorgen en tekenen protest aan tegen de plannen van Rabobank Altena. Alle raadsleden ontvingen inmiddels een brfef.

De woningen waar de leden van de vereniging eigenaar van zijn, ligt op 20 meter afstand van de beoogde planlocatie voor een geldkiosk, ook wel pinbox genoemd. 'Dit plan heeft voor de vereniging en haar leden nadelige gevolgen. De VvE schrijft: ... namelijk het gevaar van een plof- of ramkraak met alle (indirecte) gevolgen van dien.'

Volgens de VvE staat dit haaks op het beleid van Rabobank, en andere banken, die geldautomaten in de nabijheid van woningen juist sluiten vanwege de mogelijke schade aan omliggende woningen wanneer deze met (steeds zwaarder wordende) explosieven worden gekraakt.
Marktbewoner Jaap Budding laat weten: 'Dit beleid heeft inmiddels geleid tot het sluiting van vele geldautomaten. De plaatsing van een geldautomaat op 20 meter van woningen staat op gespannen voet met dit (landelijk) beleid van de Rabobank.' Bovendien, stelt Budding, zal plaatsing op de beoogde locatie van een geldautomaat leiden tot veel geluids- en parkeeroverlast ter plekke. Al deze bezwaren werden kenbaar gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders, die inmiddels ook een reactie gaf. 

Geen schadeuitkering
Wat betreft de afstand van 20 meter: dat punt werd voor kennisgeving aangenomen. Met betrekking tot het gevaar van plof- en/of kraakgevaar liet het college weten dat het risico van plofkraken nooit valt uit te sluiten en dat de Rabobank stelt dat er tot op heden door de bank geen schade is uitgekeerd naar aanleiding van een plofkraak aan panden die vrij staan van een geldkiosk. Anders gezegd: hoe groot is de kans dát er iets gebeurt. 
Tenslotte voert het college aan dat het risico op schade in de huidige situatie vele malen groter is dan in de nieuw voorziene situatie. De voorgestelde locatie is de enige reëel mogelijke locatie gelet op de aan de nieuwe locatie door de Rabobank gestelde eisen (centrale ligging, goede bereikbaarheid, parkeergelegenheid, dichtbij winkels en geen te “stille”plek). Met betrekking tot de te verwachten parkeeroverlast reageert het College dat er een op afstand bedienbare paal zal worden geplaatst op het marktplein waardoor de oprit alleen voor geldauto’s toegankelijk zal zijn.

Risico
Budding is niet blij met de stand van zaken. 'Het standpunt van het College is onbegrijpelijk. Vanuit de banken wordt aangegeven dat bij plof- en ramkraken door criminelen steeds zwaardere middelen en explosieven worden ingezet om hun doel te bereiken.' Hij meent dat burgers dan willens en wetens die risico’s moeten lopen om tegemoet te komen aan de commerciële verlangens van de Rabobank. Buidding vervolgt: 'De stelling dat de geplande locatie beter is dan de huidige locatie is juist omdat het risico kleiner is dan op de voorziene locatie. Maar dat rechtvaardigt niet dat dan de bewoners rond de nieuwe locatie het te lopen risico maar moeten accepteren. Risico is risico en als die kunnen worden vermeden, is het de taak van de gemeente de risico’s voor haar inwoners ook daadwerkelijk te vermijden.'

Oerlelijk
In een open brief aan alle gemeenteraadsleden stelt Budding dat het een 'slecht doordacht plan' is om de geldkiosk te plaatsen op de voorziene locatie. 'Bovendien worden burgers en hun bezittingen onnodig bloot gesteld aan risico’s die reëel zijn en tevens heftige gevolgen kunnen hebben.' Tenslotte meent de VvE dat de geplande geldkiosk, 'die er doorgaans oer-lelijk uit zien', pal in de zichtlijn staat van het enige nog resterende stukje groen dat in het centrum van Wijk en Aalburg te vinden is. 'Ook dit is geen aantrekkelijk vooruitzicht.'

Wordt ongetwijfeld vervolgd.Deel dit bericht met je vrienden!