Alles over Aalburg...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Sluiting gymzaal Tulpstraat zorgt voor beroering' Bewegingsonderwijs voortaan in d’Alburcht ...
06nov 2017

Sluiting gymzaal Tulpstraat zorgt voor beroering

AALBURG - Het voornemen de gymzaal aan de Tulpstraat 7 in Wijk en Aalburg te sluiten levert de nodige beroering op. Startte eerder gymnastiekvereniging W.I.K. al een online petitie tegen de sluiting, nu komen ouders en leerkrachten van de J. Henri Dunantschool in het geweer. Zij stuurden een brief naar de burgemeester en wethouders. Deze wordt integraal overgenomen.

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Hierbij willen wij u graag in kennis stellen van de brief die wij op 12 oktober aan het College van B&W hebben gezonden (bijlage) en u verzoeken onderstaande informatie in uw raad te bespreken dan wel mee te nemen in uw beraadslagingen omtrent het ‘vastgoedbeleid’ van de gemeente.

Zoals u wel bekend, is in de programmabegroting 2018-2021 het voornemen opgenomen om op 1 augustus 2018 de gymzaal aan de Tulpstraat te sluiten. Wij als MR van OBS J. Henri Dunant maken ons daarover ernstige zorgen en zijn het dan ook niet eens met het genoemde voornemen en de voorgestelde oplossingen. Onze leerlingen maken namelijk vrijwel dagelijks gebruik van de gymzaal. Dit kunt u ook lezen in de brief die wij aan het College hebben toegezonden.

Onze directeur, mevrouw P. Timmermans, heeft gesprekken gevoerd met de wethouders Dhr. Bouman en Dhr. Van Loon. Tijdens deze gesprekken zijn diverse voorstellen gedaan, echter de voorgestelde maatregelen zijn niet geschikt voor onze leerlingen. Tot onze verbazing wordt vermeld dat wij akkoord zouden zijn met de voorgestelde maatregelen terwijl dat absoluut niet zo is.

In het verleden had de Henri Dunant één lokaal beschikbaar voor bewegingsonderwijs. Op een gegeven moment (zo’n 11 jaar geleden) kampte de school met een lokalentekort. Omdat er geen nieuw lokaal werd bijgebouwd is het toenmalige “gymlokaal” verbouwd tot leslokaal en is er mondeling toegezegd dat de Henri Dunant onbeperkt gebruik mocht maken van de naastgelegen gymzaal. Binnen de muren van de school is daar namelijk geen ruimte meer voor.

Alle lokalen van onze school worden gebruikt voor het geven van onderwijs. De centrale hal wordt gebruikt als computerruimte / bibliotheek en de peuterspeelzaal is ook in onze school gehuisvest. Hierdoor gebruiken wij de gymzaal niet alleen voor de gymlessen. Ook voor andere lessen en activiteiten wordt de gymzaal gebruikt. U kunt hierbij dan onder andere denken aan:

• EHBO lessen
• Schoolfotograaf
• Ateliers (lessen koken, judo, toneel, muziek, yoga etc.)
• Kanjerlessen (OBS J. Henri Dunant is een gecertificeerd kanjerschool)
• Rots en Watertrainingen (onderdeel van de kanjermethode)
• Streetwise (verkeerslessen door ANWB verzorgd) OBS J. Henri Dunant is een officiële
   BVL-school
• Theater
• Kennismakingslessen voor sport
• Oefenen van de schoolmusical

Dit is ook de reden dat er meubilair opgeslagen staat omdat de gymzaal door ons, noodgedwongen, ook gebruikt wordt voor lessen. Wanneer de gymzaal wordt gesloten hebben wij geen idee waar wij deze activiteiten moeten gaan uitvoeren. Zoals hierboven al genoemd is er geen ruimte meer over binnen de muren van de school.

Door het college is als oplossing aangegeven dat het bewegingsonderwijs voortaan in d’Alburcht gevolgd moet gaan worden. De gemeente gaat voor de onderbouwleerlingen (groep 1 t/m 4) vervoer regelen, terwijl de bovenbouwleerlingen (groep 5 t/m 8) op de fiets naar D’Alburcht moeten. Voor ons zijn dit oplossingen waar wij ons absoluut niet in kunnen vinden om de volgende redenen:
1. Er wordt slechts één keer per week ruimte aangeboden, waarbij de leerlingen dan 90 minuten bewegingsonderwijs kunnen volgen.
2. Onze kleuters gymmen nu dagelijks en kunnen geen 90 minuten aan een stuk per week gymmen.
3. Er gaat kostbare onderwijstijd verloren door de reistijd en ook voor veel oudere leerlingen is 90 minuten aan een stuk gymmen te veel.
4. De gemeente Aalburg profileert zich met een groot bord voor het gemeentehuis om 30  minuten per dag te bewegen en heeft nota bene een beweegcoach in dienst. Het is voor ons dan ook onvoorstelbaar dat onze leerlingen op deze wijze worden beperkt in het bewegingsonderwijs.
5. Op onze school is geen plaats om de fietsen van alle bovenbouw leerlingen te bergen.
6. Ook komen er een aantal leerlingen uit omliggende dorpen zoals Veen. Moeten wij hen verplichten om op de fiets naar school te komen?
7. Alle beschikbare ruimte is nu in gebruik. Een eventueel speellokaal toevoegen zal ons inziens niet mogelijk zijn en ook geen oplossing bieden aan het ruimtegebrek wat nu ingevuld wordt door het gebruik van de gymzaal.

Wij voelen ons door deze plannen dan ook ernstig benadeeld in onze doelstelling om een goede kwaliteit van onderwijs te waarborgen. Namens het team van OBS J. Henri Dunant en de ouders van de leerlingen van OBS J. Henri Dunant willen wij u dan ook vragen kritisch naar de plannen te kijken en indien mogelijk te herzien. Uiteraard zijn wij ook bereid om dit schrijven mondeling toe te lichten.Deel dit bericht met je vrienden!