Alles over Aalburg...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Provincie houdt duimschroeven fusie strak' Provincie geeft twee weken speling.
25jun 2015

Provincie houdt duimschroeven fusie strak

AALBURG - Naar aanleiding van de brief van 19 juni jl. waarin de besturen van de drie gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem aangeven geen gehoor te kunnen geven aan de oproep om op 1 oktober a.s. met een bestuurlijk standpunt én stappenplan te komen omtrent een bestuurlijke fusie, geeft Gedeputerde Staten (GS) twee weken uitstel. Maar dan moet er wel gerapporteerd worden... De Provincie laat weten:

'Allereerst om misverstanden over de datum van 1 oktober te voorkomen: we verwachten op deze datum geen uitgewerkte procesaanpak, maar slechts een beknopte brief met daarin twee elementen: enerzijds een heldere uitspraak dat de gemeenten zélf het proces willen oppakken om op 1 januari 2019 tot een bestuurlijke fusie te komen en anderzijds enkele belangrijke piketpalen (bijvoorbeeld een datum waarop u een Plan van Aanpak denkt te gaan vast stellen) waaruit blijkt dat het proces op een gedegen manier zal worden opgepakt. Voor meer informatie over het wette lijke traject kunt u overigens desgewenst beroep doen op onze ambtelijke specialisten op dit gebied.

Bovenstaande laat onverlet dat de politiek/bestuurlijke voorbereiding conform uw oproep inderdaad op een zorgvuldige manier moet plaats vinden . Uit
telefonisch contact met de heer Naterop in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Samenwerkende Altenagemeenten begrijpen wij dat er na de
zomervakantie naast de afzonderli jke raadsbijeenkomsten ook een gezamenlijke raadsbijeenkomst wordt ingepland. In het kader van een
zorgvuldige procesvoering is het ons inziens inderdaad niet wenselijk om deze bijeenkomsten binnen twee weken na elkaar te laten plaats vinden. Een termijn van vier weken lijkt ons echter wel redelijk; indien de afzonderlijke raadsbijeenkomsten in de eerste helft van september worden georganiseerd kan het door u gevraagde overleg met portefeuillehouder mevrouw Spierings wat ons betreft plaats vinden in de week van 15 september.

De gezamenlijke bijeenkomst van de drie gemeenteraden kan dan voor de eerste helft van oktober worden belegd. De datum waarop wij uw standpunt verwachten verschuift hiermee van 1 oktober naar 15 oktober a.s. Wellicht ten overvloede: vanzelfsprekend zijn wij graag bere id om tijdens het door u gevraagde bestuurlijk overleg alle benodigde informatie te verschaffen. Wij houden echter wel vast aan ons verzoek om op 15 oktober a.s. de gevraagde bestuurlijke uitspraak van u te ontvangen.'

Zie ook:
Stappenplan fusie kost tijd. Datum 1 oktober niet haalbaar (vr, 19 jun 2015)


Deel dit bericht met je vrienden!