Alles over Aalburg...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Christenunie Aalburg: mixed feelings over mislukken Optimaas'
25okt 2014

Christenunie Aalburg: mixed feelings over mislukken Optimaas

AALBURG - Deze week droeg het college van Aalburg het project Optimaas ten grave. ChristenUnie Aalburg heeft 'mixed feelings' van 'gemiste kans tot aan trekken aan een dood paard.'

In een blog op de CU-site mijmert Wijnand van der Hoeven hardop over ambities, succes en risico's en over de beste stuurlui die aan de kant staan. n Als gemeenteraadslid is dat ook je rol, meent hij als het gaat om de uitvoering van een project waarvoor gemeenschapsgeld beschikbaar is gesteld. Bestuurders en organisatie krijgen een opdracht  om uit te voeren. Van der Hoeven: 'Het project was ambitieus en een succesgarantie was niet te geven .Dat risico hebben we als politiek willen nemen. Vanuit dat perspectief toch een aantal observaties.'

Van der Hoeven beschouwt dat data als een nutsvoorziening. Zoals in de telecomwet is geregeld dat elk huis een telefoonaansluiting moet hebben, loopt deze wet hopeloos achter waar het gaat over een solide data aansluiting. Met het argument dat overheid verre moet blijven van commerciële activiteiten is hij het eens. Toch plaatst hij een kanttekening: 'Zonder hun inspanning in het verleden zouden we nog geen gas, water en elektra aansluiting hebben. Tekenend dat deze bedrijven nu tegen enorme winsten verkocht zijn en dat geld terugvloeit naar de samenleving. Dat een coöperatie een ander winstmodel hanteert dan een beursgenoteerde organisatie die (her)financiers in hun nek voelen hijgen die dit jaar al rendement op investering willen zien. Dat is niet vergelijkbaar met het coöperatieve model waarbij de dienst en niet het rendement centraal staat.
Het voorbeeld van een student in onze gemeente die nog geen mailtje kan versturen omdat de snelheid 5KB per seconde is moet ons aan het denken zetten als we ons mond vol hebben over leefbaarheid en zorgen over krimp in landelijk gebieden.' Tot slot noemt hij de digatalisering in zorg, onderwijs en dienstverlening. 'Deze zal ons in de toekomst nog wel eens met weemoed doen omkijken naar deze kans.'

Kritiek
Van der Hoeven deelt de kritiek en vragen rond het proces wel. Hij is van mening dat daar in de evaluatie goed naar gekeken moet worden.
Hij somt zijn kritiekpunten en vragen op:
    'Waarom verliet de meest ervaren persoon met vraagbundeling het project.
    Er is veel energie aan de technische voorkant van het project gestoken en daarbij zijn veel kosten gemaakt en is het wiel enigszins opnieuw
    uitgevonden.
    Waarom werd geen tijdige informatie gegeven over aantal aanmeldingen, bij 10% was verlenging vraagbundeling niet echt zinvol.
    Voor mij is de discussie veel te technisch geweest. Een gemiddelde inwoner en bedrijf wil weten of het werkt en wat het kost. What’s in for me.
    Dat is onvoldoende benadrukt. Zelfs als elektrotechnisch opgeleid persoon ging  het verhaal over lagen en techniek mij vaak boven de pet.
    Het idee van inschakelen van netwerken en verenigingen heeft denk ik nooit gewerkt. Alle instrumenten zijn direct ingezet en daarmee was ook gelijk
    alle kruit verschoten.
    Dat we echt wel een bedreiging waren voor de gevestigde kabelaars bewees de acties in reclamezuilen en aanbiedingen om huidige contracten te
    verlengen. Dus het was echt geen gebakken lucht.'

Aansluitend noemt Van der Hoeven de feiten zoals deze van invloed zijn geweest op het proces rond Optimaas. Hij vindt dat de afhankelijkheid van grote kernen zoals Wijk en Aalburg, waar de technische behoefte minder groot is dan in het buitengebied, te groot is geweest. Voor hem is het open netwerkidee voor bedrijven, maar ook voor particulieren zeker concurrerend als alle datakosten zou worden opgeteld. 'Dan moet je ook kijken naar je kosten van (mobiele) telefonie, data, vaste telefonie, TV en eventuele pluspakketten. Dat is nooit goed naar voren gekomen. Samen doen?'
De CU-man meent dat collectief belang zichtbaar geen 5 euro per maand mag kosten. Hij vindt het begrijpelijk dat in tijd van recessie en gehinderd door mededingingswetten de overheid dan weinig kan doen.

Sceptisch
'Als ik heel sceptisch denk heeft het nieuwe college geen erfenis van Optimaas voor haar politieke verantwoording willen nemen. Er is weer van alles “onderzocht”? Dubbel!  Maar ondertussen kijken ze wel gewoon naar West Brabant om nieuwe initiatieven op te pakken die feitelijk van het model van Optimaas uit zullen gaan.  Veel van het werk is gedaan door vrijwilligers. Daar moeten we wel zuinig op blijven en ze met respect behandelen. We kunnen hen het mislukken van het project niet aanrekenen, nee bedankt voor hun inspanning.'
Van der Hoeven had graag gezien dat het project wel was gelukt omdat hij nog steeds geloof dat data feitelijk een nutsvoorziening is. 'Daarom zullen we elk voorstel wat bedrijven of particulieren kans geeft om betere data aansluiting met een positieve grondhouding bekijken.'Deel dit bericht met je vrienden!