Alles over Aalburg...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Optimaas-ambassadeurs komen met plan: 'Glasvezel komt er''
01apr 2014

Optimaas-ambassadeurs komen met plan: 'Glasvezel komt er'

AALBURG - 'Het glasvezelnet Aalburg gaat door. Linksom of rechtsom.' Met dit uitgangspunt in het vizier treden de Optimaas-advisers naar buiten na de persconferentie op het Aalburgs gemeentehuis een tweetal weken geleden. De eerste contouren voor een nieuwe, van een meer succesvolle, aanpak zijn zichtbaar.

Begin maart vormde Willem Bok (ondernemer uit Veen) een groep van twintig ambassadeurs voor Optimaas. Deze groep, bestaande uit zowel ondernemers als vertegenwoordigers uit andere sectoren (onderwijs) heeft één doelstelling: het glasvezelnetwerk in Aalburg moet er komen, linksom of rechtsom. Met deze doelstelling gaan de ambassadeurs Optimaas ondersteunen.

Interim-bestuur
Uit deze groep ambassadeurs is voor Optimaas inmiddels een interim-bestuur gevormd. Dit interim-bestuur gaat vanaf vandaag, 1 april, de kar trekken. Het interim-bestuur bestaat uit Jan Maarten de Bruin (Willem van Oranjecollege), Gerard van Tilborg (ondernemer), Loes Lijmbach (ondernemer) en Jeroen van de Velden (BMB-electronics). Om alle dorpen te vertegenwoordigen worden nog bestuursleden gezocht. Over een taak- en rolverdeling wordt verder nagedacht.

Voortgang
Op basis van de herkomst van de aanmeldingen en de overtuiging van de ambassadeurs dat wanneer er wordt gestart met graven de twijfelaars zich alsnog zullenaanmelden, ligt het volgende plan ter tafel:

  • De tijd nemen … geen streefdatum. Niet een datum als grens stellen voor start, maar benodigd aantal aanmeldingen en benodigd eigen kapitaal;
  • verbreding van de organisatie
  • meer steun/klankbord vanuit de sectoren (zoals onderwijs, woningbouw, ondernemersverenigingen);
  • bijeenbrengen van een “eigen” kapitaal van € 1.600.000 met het doel te kunnen starten met een (substantieel) lager deelnamepercentage;
  • het interim-bestuur en de twintig ambassadeurs zien kansen om bij een reëel aantal aansluitingen èn het benodigde startkapitaal daadwerkelijk te starten met de aanleg van het glasvezelnetwerk.

Resultaat vraagbundeling
Per 31 maart zijn er van de in totaal 5.672 potentiele aansluitingen, 590 aanmeldingen ontvangen. De aansluitingen zijn te verdelen in een gebied met percelen die zijn aangewezen op het koper netwerk van KPN en in een gebied met percelen die de keuze hebben uit een aansluiting op het koper netwerk van KPN of het kabelnetwerk van Ziggo.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de herkomst van de aanmeldingen

  TOTAAL TOTAAL  
  Aansluitingen Aangemeld in %
Kernen 4596 436 9,5
buitengebied 1076 154 14,3
TOTAAL 5672 590 10,4

 

 

 


 

Optimaas kwartiermaker Taco van Arkel zal vanaf 1 april enkel als adviseur van het interim-bestuur bij het traject worden betrokken. Op korte termijn zal de directiebevoegdheid van de coöperatie door Van Arkel worden overgedragen aan het voornoemde bestuur.
De komende weken gaan ambassadeurs en bestuur aan de slag. Over uiterlijk twee maanden valt nadere informatie over de voortgang te verwachten.

Aldus het interim-bestuur van Optimaas.Deel dit bericht met je vrienden!