Alles over Aalburg...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Aalburg gaat aan de glasvezel'
14mei 2013

Aalburg gaat aan de glasvezel

AALBURG - Met een unaniem raadsbesluit is in de gemeente Aalburg de voorbereiding gestart van de aanleg van een volledig dekkend glasvezelnetwerk. Het doel is om binnen afzienbare tijd alle woningen en bedrijfspanden in de kernen en buitengebieden kunnen worden aangesloten.

In dit project werkt de gemeente Aalburg samen met een lokale partner TTC Nederland BV, uit Genderen. TTC Nederland BV ondersteunt de gemeente bij de voorbereidingen van dit project.

Coöperatie
Het eigendom van het glasvezelnetwerk wordt ondergebracht in een nog op te richten coöperatie. Met de vrijwel onbegrensde communicatiesnelheid en capaciteit van het glasvezelnetwerk profiteert de gemeente Aalburg maatschappelijk en economisch maximaal van de stormachtige groei van levering en ontvangst van innovatieve digitale diensten. Denk naast het huidige aanbod van interactieve televisie, telefoon en internetdiensten bijvoorbeeld ook aan toepassingen in zorg en veiligheid. Dit netwerk draagt als onderdeel van de nieuwe infrastructuur op korte en langere termijn niet alleen positief bij aan de lokale werkgelegenheid en het vestigingsklimaat voor bedrijven maar ook aan de leefbaarheid en vitaliteit van Aalburg.

Wethouder van Economische Zaken Sylvana de Backer zal binnenkort hierover verder spreken met de verschillende dorpsraden, maatschappelijke partijen en ondernemers.
Een echte start van de coöperatie is alleen mogelijk als voldoende consumenten, bedrijven en instellingen in Aalburg deelnemen en lid worden van de coöperatie. Een minimale deelname van ongeveer de helft van de Aalburgse gemeenschap is nodig. De verwachting is dan ook dat een ruim voldoende draagvlak kan worden gerealiseerd. Binnenkort wordt onder de bevolking een wedstrijd uitgeschreven voor de naam van de coöperatie.

Informatie
Wilt u informatie of een bijdrage leveren aan de oprichting van deze coöperatie en het werven van leden, neem dan via aalburg@ttcnederland.nl contact op met Taco van Arkel van TTC Nederland BV.Deel dit bericht met je vrienden!