Alles over Aalburg...
Afbeelding bij nieuwsitem 'CU Aalburg stelt schriftelijke vragen over peuterspeelzaal'
25jul 2011

CU Aalburg stelt schriftelijke vragen over peuterspeelzaal

AALBURG - De CU-fractie stelt aan het college van B en W een tweetal schriftelijke vragen over het beleid van de peuterspeelzalen. Fractievoorzitter Wijnand van der Hoeven noteert: 'In de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 juli 2011, besluit u onder andere voor toekomstig beleid peuterspeelzalen en VVE te kiezen voor optie 2. Dit besluit wordt aan de gemeenteraad ter kennisname aangeboden. Tevens besluit u de beleidsregels Subsidie Peuterspeelzalen met bijbehorende subsidieberekening aan te passen en vast te stellen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011.'

Op de CU-site vervolgt hij: 'Op 5 juli 2011, tijdens de behandeling van de Kadernota 2012 is er onder andere gesproken over de keuze om optie 2 te gaan hanteren. Tijdens de beantwoording van uw college is NIET aangegeven dat u diezelfde morgen al een besluit hierover had genomen. Waarom heeft u op 5 juli 2011 tijdens de behandeling van de Kadernota 2012  geantwoord dat u die ochtend een besluit hierover had genomen? Wat betekent uw keuze voor optie 2?'
De fractie verzoekt het college in de opinierende vergadering van 13 september deze zaken aan de orde te stellen. Men wil ter voorbereiding op die vergadering dan ook vroegtijdig de antwoorden. (CU)Deel dit bericht met je vrienden!