Alles over Aalburg...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Aalburgse Alliantie: 'Aanbesteding leerlingenvervoer was een zootje''
23jun 2011

Aalburgse Alliantie: 'Aanbesteding leerlingenvervoer was een zootje'

AALBURG - De Aalburgse Alliantie (AA) heeft een extern onderzoek laten instellen naar het aanbestedingstraject inzake het leerlingenvervoer in Aalburg. De conclusie die de partij trekt naar aanleiding van die uitkomsten: 'De aanbesteding leerlingenvervoer Aalburg was een zootje.'

In een ingezonden mededeling noteert AA het volgende <citaat>: 'Je kunt niet van alles verstand hebben. Het is belangrijk om dat van jezelf te onderkennen. En daar lag voor De Aalburgse Alliantie de aanleiding om het gehekelde aanbestedingstraject inzake het leerlingenvervoer in Aalburg te laten toetsen door een externe, gespecialiseerde partij. De uitslag daarvan was verrassend, en tegelijkertijd niet. We hebben de aanbestedingsprocedure ter beoordeling voorgelegd aan PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden, een gespecialiseerd bureau dat in 2005 is opgericht na de bouwfraudeaffaire. Om de bevindingen die daaruit naar voren komen te doorgronden, moet eerst het volgende worden uitgelegd.
Gedurende het traject werden op enig moment vier overgebleven partijen vergeleken, waarbij Combinatie Duijster als winnaar uit de hoge hoed kwam. Maar toen gebeurden er een aantal opmerkelijke zaken. Het “Gunningadvies LL-vervoer 8 mrt 2011” zegt daarover:

"Naar aanleiding van deze rangorde is het vervoersplan van de beoogd nummer 1 (Combinatie Duijster) gecontroleerd, waarbij fouten werden geconstateerd. Fouten in de vorm van het niet op de juiste dagen inplannen van leerlingen. Als gevolg van deze constatering werd de nummer 1 ter zijde gelegd en werd de nummer  2 gecontroleerd.
Uiteindelijk was de conclusie dat bij alle vier de inschrijvingen fouten werden geconstateerd en we dus eigenlijk geen gunningbesluit konden nemen. Om te voorkomen dat er geen gunning plaats kon vinden heeft de projectgroep besloten iedere inschrijver de kans te geven de fouten te herstellen, wat heeft geresulteerd in vier nieuwe vervoersplannen.
Hierna werden opnieuw de aangepaste totale beladen kilometers per jaar vastgesteld en vergeleken en werden de hierop gebaseerde “aangepaste” inschrijvingsprijzen ook opnieuw met elkaar vergeleken.
Omdat de opgegeven basistarieven niet mochten worden gewijzigd hebben we voorkomen dat het aangeboden prijsniveau ook werd aangepast, want dat is per slot van rekening niet toegestaan in een (Europese) aanbesteding."

Navraag over deze opmerkelijke handelswijze door De Aalburgse Alliantie bij Kaspermann Engineering (begeleider van de gemeente van aanbestedingen) leverde het antwoord op dat correct zou zijn gehandeld met het oog op Artikel 52. En het is juist dít punt dat bij Expertisecentrum PIANOo tot verbazing leidt. Hun antwoord:

"Op zich gaat het hier om een ruime interpretatie van wat toegestaan is. Verduidelijken van de inschrijving mag en ook kleine fouten herstellen met betrekking tot bewijsstukken omtrent financiële draagvlak e.d.. Maar fouten herstellen in de inschrijving is eigenlijk niet toegestaan. Achteraf gezien was o.i. een juiste aanpak geweest dat de gemeente de lopende aanbesteding had beëindigd en een onderhandelingsprocedure met de vier betrokken partijen zou zijn gestart omdat alleen onregelmatige inschrijvingen zijn ontvangen (Bao art 30 lid 2). Een dergelijke aanpak had waarschijnlijk hetzelfde herstel van fouten en dus van de volgorde van de totaalscore opgeleverd, maar mogelijk had de onderhandelingen met alle inschrijvers toch ook andere resultaten opgeleverd. De gemeente heeft niet voor deze weg, maar voor een snelle oplossing gekozen door alle inschrijvers een gelijke kans te geven om hun fouten te herstellen.
Nu in de laatste ronde naar ik aanneem geen sprake meer is van onregelmatige inschrijvingen is er ook nu geen grond meer aanwezig om alsnog een onderhandelingsprocedure te starten. Wel blijft het risico aanwezig dat een partij (bijvoorbeeld de `winnaar` uit de eerste ronde) achteraf bezwaar maakt tegen de gevolgde procedure en een schadeclaim indient."

Het betreffende wetsartikel dat bij navraag werd genoemd om de kromme handelswijze achteraf te rechtvaardigen was dus feitelijk niet van toepassing op de ontstane situatie. De zoveelste slordigheid; het past in een bijna vertrouwd stramien van bloopers, vergissingen en stommiteiten.

Het is daarom dat De Aalburgse Alliantie in de raadsvergadering van 28-06-11 een motie zal indienen tegen wethouder Jan Spuijbroek, portefeuillehouder van het onderwerp in kwestie. Dat is absoluut geen lichtzinnige stap, maar gemeente Aalburg en haar inwoners hebben eenvoudig het recht op fatsoenlijk, eerlijk en competent bestuur.' <Einde citaat>Deel dit bericht met je vrienden!