Alles over Aalburg...
16apr 2011

Vrijwilligersplan Aalburg gaat centjes kosten, maar zijn die er ook?

AALBURG - 2011 is het jaar van de vrijwiliger. Ook in Aalburg wordt daar aandacht aan besteed, hetgeen een goede zaak is. De gemeente stelde eerder een plan van aanpak op. De wijze waarop en vooral 'Wat gaat dat kosten' waren voor de Christenunie Aalburg aanleiding tot het plaatsen van kritische kanttekeningnen

CU-burgerraadslid Jenny Kleinloog legde met haar vraag over vrijwilligerspas de vinger op de financiële plek van dit plan. In het Aalburgse plan krijgen vrijwillgers een pas a raison van tien euro per vrijwilliger. Niet gemeld wordt om hoeveel vrijwilligers het zou gaan. Ook de kosten ontbraken. 

Twee maanden na de vraagstelling kreeg de CU antwoord: het college gaat uit van 2.000 vrijwilligers. CU AAlbuig: 'Onze inschatting is dat dit wel hoger kan zijn als we kijken wie er allemaal actief zijn binnen sportverenigingen, kerken, muziekverenigingen, NPV, Maaswaarden et cetra. De kosten komen dan op meer dan 20.000 euro.'

De fractie betoogt dat gezien de bezuinigingen die de gemeente moet realiseren dat niet gaat lukken. CU Aalburg twijfelt dus niet alleen daaraam, maar noteert ook nog andere drempels. Op de CU-site staan de dilemma's te lezen:  'Vrijwilligers doen hun werk vanuit betrokkenheid met een organisatie. Zij voelen zich verantwoordelijk voor het maatschappelijk relevante werk. Zij vinden het wel belangrijk dat zij serieus worden genomen en waardering krijgen voor hun werk. Maar hebben vaak niet de behoefte om daarmee op de voorgrond te treden.

De ChristenUnie geeft aan mee te blijven denken voor een alternatieve invulling zodat mensen waardering ervaren van de gemeenschap waar men zich belangeloos voor inzet.

Suggesties kunnen aan CU Aalburg worden worden via deze linkDeel dit bericht met je vrienden!