Alles over Aalburg...
06dec 2010

Milleniumwerkgroep Aalburg zeer actief

AALBURG -  De Millenniumwerkgroep van de gemeente Aalburg is achter de schermen druk bezig om invulling te geven aan de drie gekozen doelen. Deze doelen zijn:

  •      Alle jongen en meisjes gaan naar school
  •      Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
  •      Er is meer eerlijke handel, schuldverlening en hulp
Bij een aantal activiteiten was de werkgroep vertegenwoordigd om zich te presenteren aan de Aalburgse bevolking. Tijdens het ZomerEvent op 11 september jl in het zwembad Veldzicht, presenteerde de werkgroep zich voor het eerst en mocht zich hier in een redelijke belangstelling verheugen.
Ook tijdens de Energiemarkt op 19 november was de werkgroep aanwezig. Ook hier werd aan de vele bezoekers uitgelegd wat de werkgroep als doel heeft en welke activiteiten er de komende periode verwacht mogen worden.
 
Het programma voor het komende jaar 2011 is zo goed als rond.
In februari 2011 wordt een Millennium manifestatie gehouden waarbij alle instellingen die op dit gebied actief zijn ook gevraagd worden een bijdrage te leveren.
De basisscholen en het Willem van Oranjecollege worden bezocht en zal de nodige voorlichting worden gegeven. Verwacht wordt dat ook het onderwijs zich actief op dit terrein gaat manifesteren.

Tijdens het ZomerEvent 2011 en tijdens de jaarmarkt 2011 zal de werkgroep weer aanwezig zijn.
Belangrijk doel van de werkgroep is om de inwoners enthousiast te maken over de gekozen millennium- doelen. Met name particuliere en nieuwe initiatieven worden door de werkgroep gestimuleerd, ondersteund en begeleid.
 
Mensen die vragen hebben kunnen zich richten tot Ery Kooi (0416-698704) of via: e.kooi@aalburg.nl.


Deel dit bericht met je vrienden!