Alles over Aalburg...
30jun 2010

Aalburg start nieuw onderzoek zwembad

AALBURG - In februari 2010 besloten de gemeenteraden van Aalburg en Woudrichem tot het realiseren van een gezamenlijke zwemvoorziening aan de Andelse Middenweg. Bij de besluitvorming ging toen de voorkeur uit naar een binnen- en buitenbad. Om budgettaire redenen werd gekozen voor een gefaseerde uitvoering en te starten met een overdekt bad, bestaande uit een overdekt wedstrijdbassin, een multifunctioneel én een peuterbassin. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen nam de  huidige coalitie in Aalburg (SGP-CDA-BAB) in hun coalitieprogramma op dat er een nader onderzoek moest komen naar de mogelijkheden van de bouw van een alternatief intergemeentelijke zwemvoorziening op de locatie van zwembad Veldzicht in Genderen.    

Als vervolg hierop is inmiddels door marktpartijen een tweetal alternatieve varianten ontwikkeld voor een zwemvoorziening  op die locatie. Dit alternatieve plan - met de naam “Zicht op Veldzicht” - voorziet in een binnen- en buitenbad.

Om tot een goede besluitvorming te kunnen komenwil de Aalburgse raad een objectieve vergelijking van de nieuw te bouwen baden in Andel met het plan “Zicht op Veldzicht”.  De gemeente Aalburg heeft daarom Synarchis adviesgroep (die ook betrokken is bij de plannen voor de Middenweg in Andel) gevraagd  het vergelijkingsonderzoek te doen. Naar verwachting zal medio september 2010 het resultaat daarvan bekend zijn.

Met de gemeente Woudrichem is bestuurlijk overleg geweest over dit onderzoek. Woudrichem geeft aan 'de resultaten hiervan af te wachten.'

Na het onderzoek gaan beide gemeenten weer om de tafel over de verdere voortgang voor een gezamenlijke zwemvoorziening. (Foto gemeente Aalburg)Deel dit bericht met je vrienden!