Alles over Aalburg...
04nov 2009

Waterschap voert jaarlijkse schouw uit

AALBURG - Op 1 december start Waterschap Rivierenland met de schouw van de kleinere sloten, de zogenoemde B-watergangen, in het Land van Heusden en Altena en de Biesbosch. Daarbij controleren medewerkers van het waterschap of de eigenaren van de gronden die aan deze sloten grenzen, hun sloten goed genoeg onderhouden. 

Voor het waterbeheer in het rivierengebied is het belangrijk dat er niet teveel begroeiing in de sloten staat en dat de sloten diep genoeg zijn. Schone, diepe sloten zijn goed voor een vlotte aan- en afvoer van water en voor de kwaliteit van het water.

Schouw
Eigenaren van gronden langs de B-watergangen zijn verplicht de bodem en de slootkanten vrij te houden van overtollige begroeiing, materialen en andere obstakels. Elk najaar controleert Waterschap Rivierenland tijdens de schouw of de B-watergangen goed onderhouden zijn.

Diepteschouw
Naast het verwijderen van begroeiing moeten de eigenaren van de gronden langs de sloten er ook voor zorgen dat de sloten op de vereiste diepte blijven. Het waterschap controleert de diepte van de sloten dit najaar in bepaalde delen van het rivierengebied. Op de waterschapspagina in huis-aan-huisbladen publiceert het waterschap welke gebieden het betreft. Ook staat het op de website van het waterschap: www.waterschaprivierenland.nl, in de rubriek ‘werk in de buurt’. Andere delen van het rivierengebied zijn in latere jaren aan de beurt voor de diepteschouw.

Op tijd beginnen
Als bij de schouw blijkt dat de werkzaamheden niet of onvoldoende zijn uitgevoerd, ontvangen de eigenaren die het onderhoud moeten uitvoeren, schriftelijk een waarschuwing van het waterschap. Zij krijgen dan de kans het onderhoud alsnog uit te voeren. Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap de onderhoudswerkzaamheden uit, op kosten van de eigenaar van de betrokken percelen. Op tijd beginnen met het onderhoud kan dit voorkomen.Deel dit bericht met je vrienden!