Alles over Aalburg...
22sep 2009

Vingerafdrukken nodig voor identificatie

ALTENA / AALBURG - Sinds maandag 21 september 2009 worden vingerafdrukken opgenomen in het nationaal paspoort, de Nederlandse identiteitskaart en de reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verspreidt in de tweede week van september bij alle huishoudens in Nederland een folder over dit onderwerp.

De vingerafdrukken worden opgenomen in de chip van het reisdocument, waarin ook al de ingescande pasfoto en persoonsgegevens zijn opgenomen. Dit vloeit voort uit Europese regelgeving. Er is alleen uitzondering mogelijk voor kinderen jonger dan 12 jaar en als het fysiek onmogelijk is om vingerafdrukken te maken. Bij het afnemen van de vingerafdrukken moeten oneffenheden aan vingertoppen, zoals verfresten, verwijderd zijn.

Afnemen vingerafdrukken
Bij het aanvragen van een reisdocument worden aan de balie vier vingerafdrukken elektronisch afgenomen met een vingerafdruklezer. Deze vingerafdrukken worden opgeslagen in de reisdocumentenadministratie. Twee vingerafdrukken worden ook opgeslagen in de chip van het reisdocument.

Tegengaan fraude
De digitale gezichtsopname en de vingerafdrukken maken deel uit van het streven van de EU-lidstaten paspoorten beter te beveiligen tegen vervalsing en fraude. Zo is het moeilijker het document te vervalsen en kunnen mensen zich moeilijker identificeren met andermans paspoort.Deel dit bericht met je vrienden!