Alles over Aalburg...
23apr 2009

Dubbele woonlastenbestrijder impuls voor woningmarkt

De afgelopen periode zijn er aanzienlijk meer woningen op de markt gekomen, dit heeft onder andere een negatieve invloed op de verkoopsnelheid van het totale woningaanbod. Een positief punt is dat een groot aanbod in ieder geval wijst op het feit dat vele verkopers graag koper van een andere woning willen worden. Met andere woorden, er is voldoende potentie om van verkopers kopers te maken.

 

 

Als u geïnteresseerd bent om een andere woning te kopen, en uw eigen huis is nog niet verkocht, dan wordt u waarschijnlijk geconfronteerd met dubbele woonlasten. Dat is natuurlijk een ongewenste situatie.

Wij bieden de verkoper van een huis nu de mogelijkheid om dit nieuwe instrument in te zetten ten gunste voor u als koper. Indien onze verkoper hiervan gebruik maakt, dan zorgt deze er voor dat er bij het notarieel transport van zijn/haar woning een bedrag van ten hoogste € 12.000,- in depot staat bij de notaris. Met dit bedrag kunt u als koper een jaar lang uw dubbele woonlasten geheel of grotendeels opvangen.

Hoe werkt dit voor de verkoper?

Door middel van de dubbele woonlasten bescherming kunt u ervoor zorgen dat een koper zonder risico toch tot aankoop van uw woning kan overgaan. Als verkoper "financiert" u voor maximaal 1 jaar de dubbele woonlasten van de koper van uw woning.

Belangrijk is wel dat er een overwaarde dient te zijn op uw woning (of door middel van inleg van eigen middelen) om dit initiatief ten uitvoer te brengen op de datum van notarieel transport.

Welk bedrag wordt er vergoed?
Een rekenvoorbeeld:

De koopsom bedraagt € 300.000,00 tegen een percentage van 3 %.
De koper verkoopt na 12 maanden (maximale termijn) de eigen woning.
€ 300.000,- x 3 % = € 9.000,-.
€ 9.000,-- gedeeld door 12 maanden = € 750,-- per maand.
De koper ontvangt maandelijks uit het depot een bedrag van € 750,- door de notaris uit te keren.

Tevens verbindt dekoper zich contractueel om uiterlijk veertien dagen na het vervallen van de ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst van de woning zijn/haar eigen woning te koop te zetten bij een NVM makelaar.

 

 

 

 

 

 

Hoe werkt dit voor de koper?

 Deel dit bericht met je vrienden!