Alles over Aalburg...
11mrt 2009

Teus Stam en Jan Buchner (CU) bij proefsluiting waterkering

AALBURG -  Woensdag 4 maart vond er een proefsluiting plaats van hoogwaterkering De Kromme Nol. Teus Stam en Jan Buchner (leden algemeen bestuur Waterschap Rivierenland namens de ChristenUnie) waren bij de proefafsluiting aanwezig.  Naast een hartelijke ontvangst kregen de heren een rondleiding en alle informatie over de waterkering. Waterschap Rivierenland voerde de proef uit omdat de handmatige sluiting én de gesimuleerde sluiting door de stijging van het rivierpeil al jaren niet waren uitgevoerd.

Binnen het gebied van het waterschap Rivierenland is De Kromme Nol overigens de enige waterkering die in rijkswater staat en onder beheer valt van een Waterschap. Dit is uniek: waterkeringen in de rivieren vallen normaliter onder beheer van Rijkswaterstaat.

Bij een waterstand van 3.50 meter+ wordt het Heusdense kanaal afgesloten van de Bergse Maas door de waterkering. De kering werd noodzakelijk door bezuinigen op de hoogte van de dijken langs het kanaal. Nu is het mogelijk het kanaal als waterberging te gebruiken, waarbij alle uiterwaarden onder water staan. Wanneer het peil te hoog zou worden, wordt het overtollige water geloosd op de Waal.

Een proefsluiting vereist een goede voorbereiding. Zo wordt de scheepvaart gestremd en inspecteren duikers, voordat de sluiting plaatsvindt, de drempel waarop de stuw komt te rusten. Tegelijkertijd maken zij video-opnamen.
De inspectie en het sluiten vinden plaats tijdens stil tij, ongeveer vijf à zes uur na hoogwater.

De proefsluiting van de Kromme Nol verliep zonder problemen. Wel werden er enkele scheurtjes in de drempel ontdekt. Deze worden gerepareerd tijdens de komende onderhoudswerkzaamheden.

Buchner en Stam keken tevreden terug op een geslaagd werkbezoek.

(Foto: Jan Willem Stam)

(ChristenUnie)
 Deel dit bericht met je vrienden!