Alles over Aalburg...

Hervormde Gemeente Genderen

 

 

Hervormde Gemeente  Genderen

Kerkstraat 29
4265 JD Genderen
Telefoon (0416) .....


 
Diensten  
Iedere zondag om 09.30 en 18.30 uur
 
 
Predikant Scriba
Vacant D.G. van Drunen
Hoefstraat 66
4265 HW Genderen
Telefoon: (0416) 35 27 33
 
Ledenadminsitratie Website

College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de ledenadminstratie
uitgevoerd door:
   J. Lankhaar
   Hoefstraat 34
   Telefoon (0416) 35 1604

Wijzigingen schriftelijk doorgeven aan de Scriba van de kerkenraad D.G. van Drunen.
 

www.kerkingenderen.nl
Algemeen/historie  

Men wil als gemeente van God en Christus is enerzijds zelf leven naar de goede boodschap (= evangelie) van genade en liefde. 

Anderzijds wil men 'dit nieuws van Gods diepe liefde voor mensen' ook doorgeven aan de mensen buiten de kergemeenschap. 'God had daar, in Zijn Zoon Jezus Christus, Zichzelf voor over. En wij willen bij zoveel liefde niet achterblijven', schrijft de gemeente op de website (Home).
 

De gemeenschap is actief wat betreft het kinderwerk. Kindernevendiensten, jeugdclubs, clubkampen en vakantiebijbelweken zijn in genderen een vast onderdeel in het kerkelijk jaar.

Verder bestaan er zogenaamde groeigroepen (Thema dit jaar: inburgeren in het Koninkrijk van God), Alphacursussen en gebed & zangbijeen-komsten.

Voor het pastorale werk is de gemeente ingedeeld in vier wijken. 
Verdere info vindt u op de website van deze kerkelijke gemeente. 
 

©fotografie: TekstAtelier®