Alles over Aalburg...

Geloofsbeleving in Aalburg

Het begrip 'geloofsbeleving' kent tegenwoordig een brede invulling. 
Waar in voorbije jaren het christelijk geloof zo ongeveer de enige godsdienst was, bestaat er nu in Nederland een kleurrijke diversiteit - mede door immigratie van andere culturen - aan geloofsbelevingen, spiritualiteit en religies.

In Aalburg zijn er wat dat betreft overwegend (kerkelijke) gebouwen voor christelijke geloofsbeleving te vinden.

Hervormd of Gereformeerd in de verschillende
gradaties, het aanbod van kerkelijke gemeenten dat Aalburg rijk is.

(In de regio zijn naast Rooms-Katholieke, bijvoorbeeld ook Evangelische en Pinkstergemeenten te vinden.)

Aalburg.net heeft de onderliggende pagina's zo ingericht dat u als het ware een kijkje kunt nemen in deze kerken.

Verder vindt u hier een overzicht van christelijke organisaties
 en overige organisaties.

LET OP:
Iedere kerk een eigen webpagina!
Gratis!
Iets voor uw kerkgemeenschap?
Neem gerust contact met ons op:
KLIK hier...

De informatie onder het kopje 'Kerken' wordt verder aangevuld als Aalburg.net de specifieke kerkelijke informatie ontvangt:
KLIK hier...

 

Kerken
Gereformeerd  (0416)
Gereformeerde Gemeente Aalburg Polsstraat 4 69 27 26

Gereformeerde Gemeente in Nederland

Polsstraat 35 69 17 38 
Vrije Oud-Gereform. Gemeente Aalburg Polsstraat 46 69 28 71 (info)
Gereformeerde Gemeente Meeuwen  Laan 13 35 12 04 (info)
Gereformeerde Gemeente Veen Mussentiend 10  69 33 44 (info)
Gereformeerde Kerk Genderen Hoofdstraat 76
Hervormd  (0416)
Hervormde Gemeente Aalburg Oude Kerkstraat 19A 69 77 89
Hervormde Gemeente Babyloniënbroek Broeksestraat 7 35 26 67 (info)
Hervormde Gemeente Drongelen Burg. v.d. Schansstr. 2 35 12 81 (info) 
Hervormde Gemeente Eethen Corn. Branderhorststr. 5 35 13 92 (scriba) 
Hervormde Gemeente Genderen Kerkstraat 29 35 27 33 (info)
Hervormde Gemeente Meeuwen Hoek 2  35 17 09 (info) 
Herv. Evangelisatiever. Rehoboth Eethen Ant. v.d kolkstraat 4B 35 19 47 (info)
Hersteld Hervormde Gemeente Veen Witboomstraat 51A .(0183) 449175 (info)
Hervormde Gemeente Veen Grotestraat 19 69  34 36
Hersteld Hervormde Gemeente Wijk Engelse Stoof 1 69 10 76 (Scriba)
Hervormde Gemeente Wijk Grote Kerkstraat 30  69 29 36
Rooms Katholiek
Bernse Maasparochie - Heusden Hertogin V. Brabantstr. 13 66 11 16 
Parochie Heilige Maria Geboorte - Dussen  Vrijheidsplein 1 39 11 15
Organisaties
Koren
Chr. Gemengde. Zangver. Comt nu... - Veen Mw. E. Timmermans (info)  69 12 65 
CGZV Hallelujah  - Genderen Mw. A. vd. Stelt (info)  35 20 68
Chr. Gemengd Jongerenkoor - Meeuwen  Mw. I. Redekker (info)  35 23 60
Chr. Kinderkoor Kleine David - Veen  Mw T. vd Wetering (info)  69 39 21
Chr. Gem. Zangver. De Lofstem - Veen  Mw. C. Boogaard (info)  69 53 84 
Bejaardenkoor Wijkestein Mw. M. vd. Pol (info)  69 19 53 
Kerkelijke instellingen
Hervormd Centrum De Burg Schoolstr. 2, Wijk & Aalburg 69 40 50 (info)
Hervormd Centrum De Hoeksteen De Hoek 8, Eethen 35 12 62 (info)
Herv. Verenig. Geb. Rehoboth in Wijk Bergstraat 5, Wijk & Aalburg  69 22 55 (info) 
Hervormd Centrum Veen  Grotestraat 25, Veen  69 26 18 (info) 
Zondagsschool
Hervormde Zondagsschool
Komt Gij Kinderen Hoort naar Mij
Postbus 85, 4260 AB
Wijk en Aalburg
 69 22 48
Jongeren (0416)
Herv. Jeugdver. Benjamin Eethen 35 12 62 (info)
Jeugdclub Drongelen Drongelen 35 13 76 (info)
Jeugdvereniging Gideon  Wijk & Aalburg 69 33 76 (info) 
Jeugdcentrale Gereformeerde Kerk Genderen  35 25 06 (info)
Jongensvereniging Veen 69 18 80 (info) 
NH Kindernevendienst en NH Jeugdclubs Genderen 35 20 88 (info) 
Vakantie Bijbel Club  Wijk & Aalburg 69 07 12 (info) 
Jeugdstichting. De Crocus Eethen 35 26 01 (info)
Jeugdver. Guido de Bres (kerkel. gebonden) Veen 69 12 65 (info)
Jeugdwerk Herv. Gem. Meeuwen/Hagoort Meeuwen 35 21 57 (info)
Jeugdwerk NH Gemeente Wijk Wijk & Aalburg 69 33 74
Verenigingen
Mannenver. Herv. Gemeente Aalburg H.J. vd Hoeven, Wijk&Aalb  69 64 40 (info)
Hersteld Herv. Mannenvereniging  C. van Giessen, Wijk&Aalb  69 17 78 (info)
NH Vrouwenver. Bid en Werk  Mw. Groenendijk, Wijk & Aal 69 12 72  (info)
Vrouwenbond De Christenvrouw  Mw. De Waal, Wijk & Aalb 69 30 90 (info)
Hervormde Dameskring Mw. S. de Graaf, Eethen 35 14 70 (info)
Zendingsvereniging Lydia Mw. M. Dammers, Veen 69 29 76 (info)
Jonge vrouwenver. Niet In Eigen Kracht Mw. A. Timmermans, Veen 69 50 37 (info)
NH Vrouwenver. Persis Mw. W. Kwetters, Veen 69 18 03 (info)
Vrouwenvereniging Ruth Mw. Van Ballegooyen, W&A 69 18 51 (info)
Diversen
 Rouwcentrum (0416)
Rouwcentrum Aalburg Seringenstr 1 Wijk&Aalburg 69 30 28
 Uitvaartverzorging (0416)
Altena uitvaartverzorging Beatrixstraat 25, Andel  .0622 140547
Begrafenisvereniging Eethen Dorpsstr. 18, Heusden 66 27 91
Begrafenisvereniging Eethen/Genderen Eikenstraat 10, Eethen  35 21 48 
M. de Jong Susterenhof 13, Genderen 35 27 49
Begrafenisvereniging Wijk & Aalburg  Spieringen 36, Wijk & Aalb 69 41 92
Uitvaartverzorging Aart Hobo Maasdijk 12, Wijk & Aalburg 69 61 88
Begrafenisvereniging Veen W. de Zwijgerstr. 98, Veen  69 20 59 
Verzorging van overledenen Bagijnhof 36, Wijk&Aalburg 69 22 03 
Corine de Jong Uitvaartverzorging Violierstr.19, Wijk & Aalburg 0626927051