Alles over Aalburg...

Disclaimer

   

  • 4 virtuele marktpleinen met alledaagse dingen over de 21 kernen van Altena.

Aalburg.Net, Werkendam.Net en Woudrichem.Net en Altena.Net vormen samen MediaPlein Altena.Net, verder AltenaNet

De hoofdredactie van Altena.Net is gevestigd in Wijk en Aalburg, met lokale steunpunten in de regio. 

De redacties verschaffen alle informatie op bovengenoemde website(s) onder de volgende voorwaarden:

Altena.Net (e.tq.) stelt naar redelijkheid alles in het werk de websites zo actueel en betrouwbaar mogelijk te maken.
Aan alle vermelde informatie op de site kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Sommige informatie op de websites wordt verschaft door onafhankelijke derden, zoals partners van TekstAtelier®, het ondersteunende -fullservice - reclamebureau uit Wijk en Aalburg.

Regelmatig wordt er gecontroleerd of deze informatie nog correct is, maar Altena.Net (e.t.q.) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de juistheid van deze informatie.
Dat geldt overigens voor alle informatie die via (lokale) belanghebbenden verstrekt wordt.

Met verkregen informatie gaan wij zorgvuldig om. Lees hiertoe ook onze privacy policy.

De websites bevatten links naar andere websites, die niet onder het beheer of verantwoordelijkheid van Altena.Net (e.t.q.) vallen. Deze links zijn alleen op de sites geplaatst als (extra) service. Altena.Net (e.t.q.) neemt geen verantwoording over enig materiaal dat via deze links worden aangeboden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze websites, of onderdelen van deze websites mag zonder schriftelijke toestemming van Altena.net (e.t.q.) worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd (en/of electronisch) gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.
Foto's kunnen worden gebruikt tegen een vergoeding per (originele) foto. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan contact@aalburg.net.

          © M.b.t. deze sites zijn derhalve alle rechten nadrukkelijk voorbehouden aan Altena.Net (e.t.q.).

Mocht u informatie op een pagina of in een document tegenkomen, waarvan u denkt dat deze gecorrigeerd moet worden, stuurt u dan een mail naar contact@aalburg.net. Geeft u s.v.p. duidelijk aan om welke URL (link) of informatie het gaat. Wij bekijken dan of en hoe dit het beste kan. Ontwikkelingen na publicatie kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze website gestelde feiten en verstrekte opinies.

Ten aanzien van beeldmateriaal en informatie (bijvoorbeeld artikelen) die aan de redactie worden toegestuurd nemen wij geen enkele verantwoording over de herkomst en/of auteursrechten.

Hoofdredactie MediaPlein Altena.Net
Aalburgsestraat 23
4261 BJ - Wijk en Aalburg
e-mail contact@aalburg.net