Alles over Aalburg...

Column

Afkikken (donderdag 7 juni 2018)

Afbeelding bij Column: Afkikken

Bedrijven die zich bezig houden met olie- en gaswinning hebben vaak lang lopende concessies en vergunningen. De concessie van Vermillion voor de locatie “Andel” die zich onder een groot deel van Altena en de Bommelerwaard bevindt loopt bijvoorbeeld nog tot 2039. En hoewel de winning vanuit Veen voorlopig is stopgezet blijft die concessie geldig en kan de productie op elk moment worden hervat, bijvoorbeeld als er nieuwe technieken worden gevonden die de winning weer rendabel zouden maken.

Iets dergelijks gebeurt nu ook met het wingebied Waalwijk dat zich voor een klein deel ook onder het grondgebied van Aalburg uitstrekt: de normale mogelijkheden om gas te winnen zijn uitgewerkt en nu moet met behulp van chemicaliën (fracken) de rest er nog worden uitgeperst.

De Rijksoverheid is daarbij een bondgenoot van de maatschappijen; enerzijds omdat ze de concessies hebben verleend  en anderzijds omdat ze minder inkomsten binnen krijgen als de kraan eerder wordt dichtgedraaid.

Het verzet tegen dit soort milieuvervuilende technieken moet dus vanuit de samenleving en de lokale en provinciale politiek komen. Gelukkig gebeurt dat ook en wordt er vanuit diverse organisaties en partijen protest aangetekend.

PA heeft zich al vroeg uitgesproken tegen dit soort winningspraktijken. In 2012 heeft (toen nog) de PvdA in Aalburg vragen gesteld over het voorgenomen gebruik van chemicaliën bij de installatie aan de Zwaansheuvelsedijk. In 2013 hebben wij een motie ingediend met als doel Aalburg uit te roepen tot schaliegasvrije gemeente. Die motie werd breed gesteund, alleen BAB en SGP stemden tegen. Deze motie is destijds door Aalburg als argument gebruikt bij het advies aan het ministerie om geen vergunning te verlenen voor het fracken.

Ook nu wordt dezelfde motie aangehaald bij het advies om geen toestemming te geven voor het fracken door Vermillion in Waalwijk.

De motie bevatte echter méér dan uitsluitend een “nee” tegen fracken en fossiele brandstoffen, er stond ook een oproep in om met kracht in te zetten op de doelstellingen voor CO2 reductie, energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Het een kan niet zonder het ander en dat wordt nog wel eens vergeten. Nee zeggen tegen olie- en gaswinning is een goed uitgangspunt maar het betekent ook het nemen van een grote verantwoordelijkheid voor de alternatieven. Of met andere woorden: We kunnen niet nee roepen tegen fossiele brandstoffen en daarnaast steeds maar weer nieuwe bezwaren bedenken tegen zaken als windmolens, duurzame landbouw en energiebesparing.

De overgang naar een duurzame toekomst zonder fossiele energiebronnen is een vorm van afkicken en gaat gepaard met ongemakkelijke bijverschijnselen voor ons als gebruiker. Wij zijn daarom geneigd om dat afkicken zo lang mogelijk uit te stellen, maar de tijd begint te dringen.

Kees de Waal
Progressief Altena

Kees de Waal

Kees de Waal


Kees de Waal

Kees de Waal

 

Zoveel hoofden, zoveel zinnen...
De column op Aalburg.net verhaalt over wat mensen bezighoudt.
Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)