Alles over Aalburg...

Column

Rammelend kunstgras (zaterdag 11 oktober 2014)

Afbeelding bij Column: Rammelend kunstgras

Er is enkele weken voor de gemeenteraadsverkiezingen een belofte gedaan aan de verenigingen om € 862.500 te reserveren voor het vervangen van natuurgrasvelden door kunstgras om zodoende meer speel- en trainingscapaciteit te creëren. In onze opvatting zou er eerst een gedegen onderzoek moeten plaatsvinden naar nut en noodzaak alvorens er een bedrag voor te reserveren. Onder “nut en noodzaak” viel wat ons betreft ook een nader onderzoek naar mogelijkheden van een nieuwe binnendijkse locatie. Van dat onderzoek is nooit (serieus) sprake geweest. Met name de echte noodzaak om bij Wilhelmina ’26 een natuurgrasveld te vervangen door een (semi) kunstgrasveld of zelfs een geheel nieuw veld aan te leggen is nog steeds niet aangetoond.

Het besluit rammelt inhoudelijk.
Het mogelijk maken van een vierde veld bij Wilhelmina ’26 toont een gebrek aan visie naar de toekomst. Het aanleggen van dat veld zou voor de toekomst, als het kunstgras bij Noad ’32 is afgeschreven, opnieuw een drempel opwerpen voor de mogelijkheid om te verhuizen. Zo komen we nooit uit deze vicieuze cirkel. Daarnaast zijn veel vragen nog steeds niet afdoende beantwoord, o.a. met betrekking tot garanties bij overstroming en de hoogte en verdeling van de kosten van onderhoud.

Rammelt financieel
Behalve de € 862.500 moet er ook nog € 156.000 worden afgeboekt op de boekwaarde van de natuurgrasvelden die vervangen worden. Samen met deze kapitaalvernietiging en nog wat extra kosten komt het totale bedrag daarmee ruim boven het miljoen.Dat bedrag wordt uit de reserves gehaald en die zakken daarmee tot een bedenkelijk laag niveau. Dat zou nog niet zo erg zijn als de komende jaren die reserves weer aangevuld zouden kunnen worden. Maar dat is zeer onwaarschijnlijk, Aalburg geeft het afgelopen en komende jaren veel méér uit dan er binnenkomt. Daarbij komt dat volgend jaar de decentralisaties van start gaan waarbij het niet ondenkbaar is dat daar ook extra geld bij zal moeten om de zorg en ondersteuning voor onze inwoners op een aanvaardbaar peil te houden. Veel andere gemeenten houden daar rekening mee door een extra potje aan te leggen, Aalburg vindt dat kennelijk niet nodig en geeft alleen maar extra geld uit.

Conclusie
In plaats van krampachtig vasthouden aan een verkiezingsbelofte hadden college en raad de moed moeten hebben om een soberder variant te bedenken, bijvoorbeeld alleen één veld bij Noad ’32 vervangen door semi kunstgras. Ondertussen hadden we de komende jaren, samen met de clubs, een visie kunnen ontwikkelen voor een definitieve oplossing. Natuurlijk zou dat voor de clubs de komende jaren niet de meest ideale oplossing zijn geweest, maar in onze ogen is het spenderen van meer dan een miljoen aan het vervangen van natuurgras door kunstgras ook niet ideaal en onder de huidige omstandigheden zelfs onverantwoord.

Kees de Waal
Progressief Altena

Kees de Waal

Kees de Waal


Kees de Waal

Kees de Waal

 

Zoveel hoofden, zoveel zinnen...
De column op Aalburg.net verhaalt over wat mensen bezighoudt.
Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)