Alles over Aalburg...

Column

Aalburgse draaikonterij (zondag 27 april 2014)

Afbeelding bij Column: Aalburgse draaikonterij

Voor de verkiezingen trok de Aalburgse Alliantie de aandacht met een forse kritiek op alle andere partijen. Zij maakten zich allemaal schuldig aan draaikonterij aldus de Alliantie. Als de top-draaikont werd Shah Sheikkariem van Ideaalburg genomineerd door Henno Timmermans, die natuurlijk ook beweerde dat een stem op de Aalburgse Alliantie het beste zou zijn, omdat zij zich verre van draaikonterij houden.

Na de verkiezingen adviseerde de informateur om onder leiding van de SGP een coalitie te gaan smeden tussen SGP, CDA,CU en Ideaalburg. Als jullie nou de uiteindelijke beslissing over een eventuele gemeentelijke fusie voor je uit schuiven en slechts over de procedures gaan praten dan hoeft dan in ieder geval geen breekpunt voor de coalitiebesprekingen te zijn, zo redeneerde de informateur. Kortom : SGP opperhoofd Dert Vlaander sloeg aan de slag. Zijn eerste move was echter een merkwaardige. Alvorens met de 4 partijen te gaan praten, sloot hij eerst een pact met …… Shah Sheikkariem. De reden is onduidelijk. Maar enige pikante speculatie kan hier wel op los gelaten worden. Misschien wilde Dert veilig stellen, dat de fusie-problematiek definitief in de koelkast zou belanden. Want CDA en CU waren nu eenmaal fervente voorstanders van een fusie. Ideaalburg liet dat vooraf nog een beetje in het midden. Dus door eerst een deal met Ideaalburg te sluiten en Sheikkariem een worst voor te houden in de vorm van een wethouderspositie sloeg de Ideaalburg-balans door in de richting van anti-fusie. Het kan natuurlijk ook zijn dat het een slimme zet was van Shah Sheikkariem zelf, die Dert ingefluisterd zou kunnen hebben: “als wij nu samen vooraf een 6 zetel blok stellen tegenover het 5 zetelblok van CDA-CU dan kunnen we zo blokkeren dat die vermaledijde fusie discussie weer opnieuw op laait. En als of het CDA en/of de CU afhaken dan is er geen man overboord, want we hebben nog altijd BAB,AA en VVD als principiële tegenstanders van de fusie in de Raad zitten”. Als dat zo is gegaan, dan is het een prima staaltje van draaikonterij van Shah Sheikkariem: Dert had er wel oren naar en Sheikkariem had al bij voorbaat de wethouderszetel voor zijn partij veilig gesteld.  Toegegeven: het is speculatie van de koude grond, maar toch laadt Sheikkariem met deze move de verdenking van draaikonterij op zich.

De eerste uitstapper was de Christen Unie. Zij werden in eens geconfronteerd  met een 2 persoons formatieteam, bestaande uit Dert en Shah. Dit duo gaf de CU te verstaan, dat het vooruitschuiven van de fusie – tegen het advies van de informateur in – niet meer bespreekbaar was en dat in ieder geval het fusie-dossier tot 2017 in de koelkast zou verdwijnen. Dat schoot bij de Christen-Unie in het verkeerde keelgat. Zij ondernamen een wanhoopsactie om nog alleen met SGP en CDA rond de tafel te komen, maar dat voorstel leed schipbreuk. Onze Dert wilde dat niet, omdat hij dat had afgesproken met zijn maatje Sheikkariem natuurlijk. Ook bij deze beslissing trekt Shah Sheikkariem dus duidelijk aan de touwtjes. Is dat ook draaikonterij?

Het volgende slachtoffer van het formatie duo was het CDA. Ook dat was voorspelbaar. Er ontstond onenigheid over de CDA wethouderskandidaat Loes Lijmbach. De SGP liet weten dat deze kandidaat onaanvaardbaar was. Christelijke waarden zoals vergevingsgezindheid konden niet voorkomen dat de SGP het adagium hanteerde: eens onbetrouwbaar, altijd onbetrouwbaar! Dit soort onverdraagzaamheid is niet ongebruikelijk in de kringen van de mannenbroeders, maar niettemin in mijn visie zeer verwerpelijk. Ideaalburg zag zijn kans schoon om het CDA nog even een extra duwtje de coalitie uit te geven. Sheikkariem liet het CDA even fijntjes weten dat zij samen met SGP al een deal hadden gesloten over bestuurlijke samenwerking, waarmee het CDA er naar kon fluiten ook maar iets te kunnen wijzigen in dit dossier. Exit CDA dus ! Maar ook hier zien we dat Sheikkariem de vermoorde onschuld kan spelen, maar intussen wel het laatste duwtje aan het CDA gaf. Draaikonterij?

Het Sheikkariem-scenario verliep tot zover exact volgens de prognose. Daarom werd snel samenwerking gezocht met – officieel – BAB en VVD, maar –officieus- zo bleek later, werd ook de Aalburgse Alliantie bij de coalitiebesprekingen betrokken. Voordeel: deze partijen zouden stuk-voor-stuk het fusie standpunt van de duo Dert en Shah volgen, dus dat kon snel worden afgehandeld. In no time liet Dert publiekelijk weten dat ze er uit waren. De nieuwe coalitie gaat bestaan uit SGP-Ideaalburg-BAB en VVD orakelde de SGP voorman. Er moesten nog wat plooien worden glad gestreken, maar die coalitie zou er komen. Zelfs de wethouderskandidaten waren al bekend: Dick Prosman en Pim Bouman. De derde wethouder zou uit Ideaalburg-kring gerecruteerd worden.
Op de avond dat die plooien glad gestreken moesten worden, kwam als een donderslag bij heldere hemel het bericht dat de VVD toch niet mee zou doen. Ook dat was geen probleem, want naadloos stapte de Aalburgse Alliantie in het gat ontstaan door het weg vallen van de VVD. Maar waar kwam de uitruil van de VVD tegen de AA ineens vandaan?  Bert Bouman van de VVD zei, dat de breuk op het allerlaatste  moment kwam door één zinnetje in het concept-coalitie akkoord. Dit zinnetje liet de deur naar de fusie op een kier staan en dat wilden de liberalen niet. Zij wilden gewoon die fusie niet en ze wilden gewoon dit dossier niet meer open hebben, ook niet op een kier. Welnee riep vervolgens Henno Timmermans van de AA. Van dat verhaal van de VVD klopt helemaal niets. Wij waren al gelijk na het afserveren van het CDA bij de gesprekken betrokken en wij hebben gewoon laten weten dat wij niet met de VVD willen samenwerken. De huidige VVD wethouder heeft er, aldus Timmermans, helemaal niets van gebakken en dat is voor ons voldoende om niet met de VVD te willen samenwerken. Maar wat was de rol van Shah Sheikkariem in dit stadium. Volgens Bert Bouman was het Ideaalburg, die vast hield aan dat ene zinnetje? Maar waarom? Ideaalburg kan er toch helemaal niets op tegen hebben dat het fusie dossier definitief gesloten wordt? En de SGP zeker niet! Tegen de al gemaakte en gepubliceerde afspraken in wipt Ideaalburg alsnog de VVD er uit en omarmt toch nog de Aalburgse Alliantie. Zou Ideaalburg toch de voorkeur hebben gegeven aan de AA in plaats van de VVD? Wederom draaikonterij van Ideaalburg dus.

En zo zitten we dus met een wonderlijke coalitie in Aalburg vol met draaikonten. Want ook de Aalburgse Alliantie is kennelijk omgedraaid met hun mening over Ideaalburg. Waren voor de verkiezing Shah en zijn aanhang nog de top van draaikonterij dat was voor Henno Timmermans geen belemmering om op Okéfm losjes op te merken dat er helemaal niets mis was met Ideaalburg. Ze waren geen draaikonten meer aldus Henno. Hij zal zich niet gerealiseerd hebben dat de Aalburgse Alliantie hiermee zelf de titel van opper-draaikont over nam van Ideaalburg. Het is maar de vraag of we blij moeten zijn met deze 4 partijen coalitie. De tegenstellingen zijn zo groot, het lijkt een met intriges en gekonkel samengeraapte samenwerking die in mijn ogen nooit lang stand kan houden. De beide draaikont - partijen Ideaalburg en Aalburgse Alliantie spelen een prominente rol in deze coalitie. Maar weten ze de konten zo te draaien dat de coalitie 4 jaar stand gaat houden? Ik heb er een hard hoofd in.

Jaap Budding

Jaap Budding

Jaap Budding


Jaap Budding

Jaap Budding

 

Zoveel hoofden, zoveel zinnen...
De column op Aalburg.net verhaalt over wat mensen bezighoudt.
Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)