Alles over Aalburg...

Column

Zweven... (maandag 17 maart 2014)

Afbeelding bij Column: Zweven...

Als zwevende kiezer geeft Jaap Budding in zijn column een overzicht van de creatieve acties en verkiezingsbeloften tijdens de campagne. Hij is bang dat hij daardoor pas in het stemhokje tot de juiste keuze komt. Voor een zwevende kiezer lijkt het mij inderdaad soms lastig om het onderscheid te maken tussen een oprechte politieke ambitie en een verkiezingsstunt. Dat geldt zeker ook voor het besluit van de gemeenteraad over de voetbalvelden van Noad ’32 en Wilhelmina ’26 waarover Budding zegt:

“De opmaat kwam van de politiek als geheel, die als één van de laatste stuiptrekkingen van de huidige raad even een blanco cheque uit schreef voor NOAD'32 en Wilhelmina'26.”

Ik ben het inhoudelijk op dat punt met hem eens, maar juist daarom zit er toch er een storende fout in zijn uitspraak. Budding spreekt over “de politiek als geheel” en dat klopt dus niet. SGP en PvdA stemden tegen dat voorstel met als belangrijkste argument dat zij het niet verantwoord vinden om vlak voor de verkiezingen op basis van een slecht voorbereid besluit nog zoveel geld uit te geven.

Het lijkt mij voor een zwevende kiezer belangrijk om dit soort verschillen duidelijk in beeld te krijgen en daardoor tijdig vaste grond onder de voeten te krijgen.

Zwevend naar het stemhokje gaan is niet bevorderlijk voor een goede gang van zaken op het stembureau. Vastberadenheid, een stempas en een identiteitsbewijs zijn dat wel.

Kees de Waal
Progressief Altena

Kees de Waal

Kees de Waal


Kees de Waal

Kees de Waal

 

Zoveel hoofden, zoveel zinnen...
De column op Aalburg.net verhaalt over wat mensen bezighoudt.
Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)