Alles over Aalburg...

Column

Verkiezingen en pas op de plaats. (woensdag 19 februari 2014)

Afbeelding bij Column: Verkiezingen en pas op de plaats.

In de campagne richting gemeenteraadsverkiezingen worden flinke confrontaties niet geschuwd. In de jacht op (meer) stemmen zijn er van tijd tot tijd heftige woordenwisselingen, en ook beschuldigingen over en weer worden af en toe niet geschuwd. Ik constateer het niet alleen, maar als columnist op dit platform maak ik me er ook zelf met grote regelmaat schuldig aan. Ik doe dat vooral om meningen en overtuigingen uit te lokken binnen de lokale gemeenschap: nooit, maar dan ook nooit schrijf ik een kritisch verhaal vanuit de overtuiging dat degene waar ik mijn kritiek op richt in de basis een hufter of hufterin is. Sterker:  iedereen die tijd en energie steekt is van huis uit prijzenswaardig. Uit ervaring weet ik inmiddels dat bemoeienis met de raad een overdosis aan tijd en energie vreet, en ook een wethouderschap leidt niet tot ultieme rijkdom: het is bovenal een eervolle klus.

Mede vanuit dat besef werd ik hevig geraakt door de boodschap dat wethouder De Backer persoonlijk met een doodsbedreiging  is belaagd, en dat onze burgemeester (opnieuw) hetzelfde is overkomen. Ik vind dit uitgesproken ziekelijk, en bedank op deze plaats collega en concurrent CDA die dit standpunt bij monde van partijleider Arno Bouman volledig heeft ondersteund. Je vraagt je bijna af: waar blijft de adhesie van de overige Aalburgse politieke clubs?

Uiteraard horen we elkaar in de aanloop naar de komende verkiezingen behoorlijk in de haren te zitten: de kiezer moet immers “niet voor jou maar wel voor mij” stemmen. Maar we zullen het toch hopelijk unaniem eens zijn over het feit dat bedreigingen aan het adres van ‘onze’ politieke bestuurders een heldere grens overschrijden.

De politie meent te weten dat hier een zieke vrouwelijke geest achter schuilt die zich al vaker aan dit soort kwalijke praktijken schuldig heeft gemaakt. Je moet hopen dat men daarbij op het goede spoor zit. En als dat niet zo is kun je alleen maar van harte wensen dat de werkelijke dader zeer snel wordt opgepakt. Heftige discussie is van harte welkom binnen onze lokale politiek, maar op bedreigingen ziet werkelijk niemand te wachten.

Ik wens zowel Sylvana de Backer als Fons Naterop sterkte bij het verwerken van deze wrange ontwikkeling. En ik beloof ze, voor zover van toepassing, nog heel veel explosieve discussies, maar nooit een bedreiging…

Cock Dorsman
Aalburgse Alliantie

 


 

Zoveel hoofden, zoveel zinnen...
De column op Aalburg.net verhaalt over wat mensen bezighoudt.
Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)