Alles over Aalburg...

Column

Bedrijven Kring Altena (BKA): een hardnekkig sprookje (vrijdag 5 juli 2013)

Afbeelding bij Column: Bedrijven Kring Altena (BKA): een hardnekkig sprookje

BKA doet haar best om te komen tot een Altena-breed ondernemersfonds dat “grotere, regionale projecten zou moeten optuigen”. Het fonds zou moeten worden gevuld door ondernemers via een ozb-toeslag gedwongen centen uit de zak te kloppen. Al in 2012 gaf de Ondernemers Vereniging Aalburg aan niets voor dit plan te voelen en droeg de Aalburgse gemeenteraad dit initiatief ten grave. Het signaal was voor BKA-man Van Helden kennelijk niet helder genoeg om tot de conclusie te komen dat hij/’men’ bezig was met een volslagen zinloze missie.

Nu wordt door dezelfde Van Helden een informatiebijeenkomst over de oprichting van datzelfde ondernemersfonds afgeblazen. Na “honderden uitnodigingen” aan Aalburgse ondernemers volgden er welgeteld drie (!) aanmeldingen. Zou Van Helden nu, in tweede instantie, het licht zien? Nee dus: er is in zijn wijsheid sprake van “te veel misverstanden en ruis op lijn”. Na het nodige missiewerk zullen de Aalburgse ondernemers naar zijn overtuiging alsnog het licht zien. Tja.
 
Hel lijkt een lokale trend te worden dat partijen en individuen zich niet neer willen leggen bij democratische besluiten en heldere feiten. In korte tijd zagen we hoe Ideaalburg het eerdere (democratische) besluit om niet te fuseren met de andere Altenagemeenten probeerde onder het kleed te vegen. Ook zagen we hoe SOOLvA, de club die zou moeten gaan over de kwaliteit van ons openbaar onderwijs, na een opgezegd vertrouwen besloot als bestuur gewoon aan te blijven. En nu dus de BKA, die blijft geloven in de kans op een sinterklaasrol over de rug van ondernemend Aalburg.
 
Het is een trend waarover we ons gerust zorgen mogen maken. Het staat de lokale productiviteit en voortgang ronduit in de weg als er na het vallen van een besluit niet wordt ‘doorgepakt’. Lieden en organisaties die zich niet kunnen conformeren aan het democratische besluitvormingsproces vormen een regelrechte bedreiging voor de voortgang van lokale ontwikkelingen. Hetzelfde geldt voor diegenen die hun eigen ideaal tegen beter weten (en de realiteit) in tot heilige missie blijven verklaren.
 
Toch wens ik u, nu het zomerreces is begonnen, namens de gehele fractie van De Aalburgse Alliantie een hele fijne zomer toe. Thuis danwel op vakantie in binnen- of buitenland: we wensen u plezier, gezondheid en goed weer. We verheugen ons ook al op het begin van het volgende politieke jaar. Dat zal ongetwijfeld in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Spannend en leuk, op voorwaarde dat het democratisch proces zegeviert!
 
Cock Dorsman
Aalburgse Alliantie
CeeJee

CeeJee


CeeJee

CeeJee

 

Zoveel hoofden, zoveel zinnen...
De column op Aalburg.net verhaalt over wat mensen bezighoudt.
Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)