Alles over Aalburg...

Column

Creatieve middenvelder gezocht (dinsdag 21 mei 2013)

Afbeelding bij Column: Creatieve middenvelder gezocht

De voorzitter van voetbalvereniging NOAD sprak in de pers zijn grote teleurstelling uit over het raadsbesluit van april dinsdag om maar 15.000 euro beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar samenvoeging en eventuele  verplaatsing van de sportverenigingen NOAD en Wilhelmina. Twee leuke enthousiaste clubs die heel veel doen voor de jeugd.

Deze week kwam het bericht naar buiten dat de fusiegesprekken werden beëindigd, maar ook kwam het bericht naar buiten dat de wethouder daar nog over in gesprek is.

In de uiterwaarden
De inwoners van Wijk en Aalburg weten niet beter dan dat er voetbalvelden in de uiterwaarden liggen. Als je kijkt naar de unieke landschappelijke waarde van het gebied langs de Maas, dan is dat ongeveer net zo een verkeerde beslissing geweest als een torenflat langs de Scheveningse boulevard. De kans dat we nog zaken in de uitwaarden kunnen ontwikkelen is zeer beperkt. Dat betekent dat bij samenvoeging van de sportclubs alleen mogelijkheid rest om grond in de polder te kopen  of mogelijk te ruilen tegen agrarische grond.

De politiek rook van het besluit van Achilles Veen is nog nauwelijks opgetrokken. Ook met raadsvoorstellen met het Fusie-woord hebben we wisselende ervaringen.

Talk of the Town
Nu horen we nogal eens verschillende geluiden over een mogelijke fusie of samenwerking tussen de twee  voetbalclubs. Varieert van voorstander tot felle tegenstand. Mensen die het zouden betreuren als de derby’s tussen de clubs zouden verdwijnen. Wij constateren wel dat er twee lokaties op nog geen twee kilometer van elkaar liggen. Voor ons is het lastig om het draagvlak voor de samenwerking te beoordelen door deze verschillende geluiden.

Zorgvuldig geformuleerd besluit
De algemene toonzetting in de raad was vooraf dat er helemaal geen geld beschikbaar zou zijn voor dit project. Op nadrukkelijk verzoek van wethouder de Backer is er toch een bedrag  gereserveerd om de gesprekken met de voetbalclubs voort te kunnen  zetten. Clubs moeten tenminste uitspreken wat voor hen organisatorisch en financieel haalbaar is. De voorzitter van Wilhelmina’26 heeft volgens ons een realistisch beeld  van de mogelijkheden. Wij snappen goed dat clubs teleurgesteld zijn over deze ontwikkeling maar enige nuance vonden wij toch wel op zijn plaats. Zij zijn als eerste aan zet en de gemeente heeft de deur nog op een kier staan om dat samen met de clubs op te pakken.

Innovatieve ideeën
Wij dagen de verenigingen en inwoners uit om buiten bestaande oplossingen te denken. Kan het bijvoorbeeld om de eerste drijvende kunstgrasvelden ter wereld maken? Een mooi project om samen met technisch universiteiten uit te werken. Zou ook een gezamenlijk gebruik van locaties makkelijker maken zonder dat je perse de clubs moet fuseren.  

We hopen daarom dat binnen de clubs die creatieve middenvelders zijn te vinden die bereid zijn om vele meters te maken, een tik te geven en te incasseren en die de splijtende pass in huis hebben die  beide clubs in scorende positie kunnen brengen.

Wijnand van der Hoeven
Raadslid ChristenUnie Aalburg

CeeJee

CeeJee


CeeJee

CeeJee

 

Zoveel hoofden, zoveel zinnen...
De column op Aalburg.net verhaalt over wat mensen bezighoudt.
Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)