Alles over Aalburg...

Column

Van de weeromstuit... Actie (vrijdag 20 juli 2012)

Afbeelding bij Column: Van de weeromstuit... Actie

Nederland is weer een actiecomité rijker. Het Actiecomité Stop het Slechte Weer (ASWW) heeft voor zaterdag 21 juli een protestmars door Amsterdam aangekondigd.
Het Weer heeft van schrik meteen beterschap beloofd; we komen minstens van de regen in de drup en volgende week gaat misschien zelfs de zon schijnen.

Geniaal, zo’n actiecomité. En als het in Amsterdam werkt, waarom zou het dan in Aalburg niet werken? Dit biedt ongekende mogelijkheden.
 
Zo denk ik bijvoorbeeld aan comités tegen gemeentelijke begrotingstekorten, slechte wegen, instabiele landtongen en de buxusmot. Alleen deze aankondiging zal al het nodige resultaat hebben: Tijdens het lezen van dit stukje zal het begrotingstekort nauwelijks stijgen, landtongen zullen niet instorten en de buxusmot verplaatst zich ondertussen, zonder te verongelukken, naar de buurgemeente.
Actiecomités en protestmarsen zijn dus veel effectiever dan gemeenteraadsvergaderingen en hebben bovendien het voordeel dat ze bijdragen aan de maatschappelijke betrokkenheid van de inwoners. Als we allemaal een snoeischaartje meenemen, en tijdens zo’n mars hier en daar een stukje gemeentelijk groen wegknippen (buxus hoeft nog niet), kunnen we de eerste bezuiniging al inboeken. En als we tijdens een volgende mars allemaal een emmertje asfalt meedragen kunnen we niet alleen de gaten in de weg, maar ook in de begroting dichten.Ook voor het stabiliseren van landtongen is met zo’n mars best een creatieve oplossing te bedenken.
 
Die actiecomités moeten natuurlijk wel op een democratisch verantwoorde manier georganiseerd worden, en voor de marsen dienen uiteraard de nodige vergunningen te worden aangevraagd.
 
Misschien dat de gemeenteraad daar (na het zomerreces) toch eerst maar eens een paar keer over moet vergaderen.
 
Kees de Waal.
 
 
   


 

Zoveel hoofden, zoveel zinnen...
De column op Aalburg.net verhaalt over wat mensen bezighoudt.
Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)