Alles over Aalburg...

Column

Normen en Waarden (maandag 16 april 2012)

Afbeelding bij Column: Normen en Waarden
 
De laatste jaarwisseling heeft de Aalburgse gemeenschap ruim € 124.000,00 gekost. Een bedrag dat overeenkomt met bijna 10% van de OZB op de Aalburgse woningen.
Tweederde van dat bedrag is opgegaan aan de gevolgen van vernielingen en aan het herstellen van beschadigd straatwerk. Van de rest is het grootste deel besteed aan gemeentepersoneel, brandweer en openbare orde maatregelen. Ook is een bedrag van € 9.365,00 besteed als gemeentelijke bijdrage aan de feestelijke viering van oud- en nieuw.
 
 
Nog wat cijfers:
-          € 124.000,00 is ook ongeveer het maandsalaris van ING-bankier Jan Hommen, hetgeen ING en hijzelf redelijk vinden.
-          Dat maandsalaris komt overeen met € 675,00 per uur wat weer hetzelfde is als het bedrag waar een alleenstaande uitkeringsgerechtigde per maand van rond moet zien te komen, hetgeen minister Kamp teveel vindt.
 
Misschien is het appels met peren vergelijken maar, geholpen door marktwerking en privatisering van overheidsdiensten, is er in de loop der jaren natuurlijk wel een graaicultuur ontstaan waarin dit soort extreme verschillen realiteit zijn en door sommigen zelfs normaal gevonden worden.

En het is niet de huidige jeugd die voor deze normvervaging verantwoordelijk is. Dat is geen excuus om zinloze vernielingen te plegen, maar ook in Aalburg draagt die vervaging van normen en waarden bij aan het afnemen van solidariteit ten opzichte van elkaar en van de samenleving.
We kunnen van die € 9.365,00 feestbijdrage natuurlijk een deel besteden om aan onze jeugd uit te leggen wat de maatschappelijke waarde is van € 124.000,00.
 
Maar dat zal dus nog lastig genoeg worden, want hoe leggen we uit dat de topman van een bank (die met miljarden gemeenschapsgeld gered moest worden!) dat bedrag per maand  “verdient” terwijl vijftien mensen in de bijstand er een jaar van moeten leven?
En hoe leggen we bijvoorbeeld uit dat de top van PostNL zichzelf tot € 75.000,00 salarisverhoging toebedeeld als beloning voor het uitknijpen en ontslaan van hun werknemers?

Hoe leggen we uit dat in Den Haag serieus wordt overwogen om ziekenhuizen over te doen aan marktpartijen voor wie winst en hoge aandelenkoersen de belangrijkste drijfveren zijn?
Hoe leggen we uit dat zaken als zorg, hoger onderwijs en rechtshulp straks alleen nog voor de welgestelden bereikbaar zijn?
 
Vernielzucht moet bestreden en, beter nog, voorkomen worden. Maar zou het daarbij niet helpen als we dat ook zouden doen met hebzucht, graaien en onverschilligheid tegenover onze medemens?
 
Kees de Waal


 

Zoveel hoofden, zoveel zinnen...
De column op Aalburg.net verhaalt over wat mensen bezighoudt.
Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)