Alles over Aalburg...

Column

Reces (dinsdag 5 juli 2011)

Afbeelding bij Column: Reces

Het zomerreces van de Tweede Kamer is inmiddels begonnen. Zonder calamiteiten zullen we de komende twee maanden weinig van de dames en heren politici horen. Ze zullen er wel aan toe zijn en het is ze van harte gegund. Zeker de PVV fractie zal met een tevreden gevoel de koffers pakken. Zij blijven allemaal uiteraard in Nederland waar ze dankzij hun voorstel toch maar mooi naar wat extra Nederlandstalige liedjes kunnen luisteren. Het afgelopen jaar is trouwens toch al een succes geweest voor Wilders en consorten. Het minderheidskabinet van VVD en CDA heeft goed naar hun pijpen gedanst en voor de punten die nog wat gevoelig liggen zijn de geesten ook al aardig rijp gemaakt. De motie over meer Nederlandstalige liedjes was slechts een test om te kijken hoe ver ze inmiddels kunnen gaan. Na het reces zal de druk op de coalitie verder worden opgevoerd om zo snel mogelijk nog een aantal punten te scoren. Want ze gaan er natuurlijk niet van uit dat ze met deze gouden constructie de verkiezingen van 2014 halen.

Bij de VVD heerst een beetje verwarring over de steeds maar stijgende lijn in de opiniepeilingen. Ze hadden dat niet verwacht. De tactiek was immers om nu met harde bezuinigingen wat verlies te incasseren, waarna ze richting 2014 de teugels hadden kunnen laten vieren. Met als resultaat een klinkend electoraal succes. Nu lijkt het dus andersom te werken: hoe meer bezuinigingen hoe meer stemmers. Als dat klopt ontstaat er voor de VVD een probleem wanneer de bezuinigingen in 2013 op zijn. Dus misschien toch maar aansturen op snelle verkiezingen?

Bij het CDA heerst geen verwarring maar vertwijfeling: Bestaan wij in 2014 nog wel? Kunnen we niet een wetsvoorstel indienen om de verkiezingen uit te stellen tot 2024? Alles wat zij doen mislukt. Zelfs het begrip joods-christelijke cultuur waarmee ze zo mooi dachten te scoren bij hun weggelopen achterban wordt door PVV en VVD voor hun neus weggekaapt. Dat die het vervolgens voor heel andere doeleinden gaan gebruiken maakt de zaak alleen maar erger.

Maar ook bij de oppositiepartijen is lang niet alles koek en ei. De meesten vragen zich af in welke slechte film zij het afgelopen jaar terecht zijn gekomen en waarom zij er zo weinig tegenin hebben kunnen brengen. Bij de PvdA komt daar de kritiek op het leiderschap van Job Cohen nog bij. Aardige man, uitstekende bestuurder, minder goede politicus. En zelfs binnen de SGP ontstaat enige discussie. Daar gaat het over de vraag in hoeverre je met de vijand moet heulen om je eigen doelen te bereiken.

Kortom, verwarring alom. Hopelijk worden de komende maanden gebruikt voor bezinning en het bedenken van oplossingen. Het bedenken van oplossingen zal deze zomer ook een zware opgave worden voor het Aalburgse college en de ambtenaren. De noodzakelijke bezuinigingen en de sterk verschillende oplossingsrichtingen hiervoor vanuit de gemeenteraad zorgen voor een ingewikkeld recept om koek van te bakken. Veel succes!

Kees de Waal

  • Kees de Waal is ondernemer en fractievoorzitter voor de PvdA in de gemeenteraad van Aalburg.


 

Zoveel hoofden, zoveel zinnen...
De column op Aalburg.net verhaalt over wat mensen bezighoudt.
Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)