Alles over Aalburg...

Column

Aalburg (maandag 2 augustus 2010)

Eerst nog maar even de feiten, al is het maar voor de nieuwkomers en de gasten:

Aalburg is een verzameling van zeven dorpen in het schone Land van Heusden en Altena, ergens in het noorden van Noord-Brabant, een provincie in het zuiden van Nederland, welvarend landje in Europa.
In Aalburg wonen ongeveer 12.500 mensen (0,07% van Nederland). In het Land van Heusden en Altena liggen nog twee gemeenten, Woudrichem en Werkendam. Woudrichem is ongeveer even groot als Aalburg, Werkendam is iets minder klein.
Samen herbergen zij ongeveer 0,3% van de inwoners van Nederland. Samen vormen zij een mooi afgebakend geografisch en economisch geheel. Samen zouden zij een mooie, krachtdadige en kostenbesparende gemeente kunnen zijn.

Toch willen ze niet samengaan. Eigenlijk willen ze helemaal niets met elkaar, maar de omstandigheden dwingen. Niets doen betekent bestuurlijk en financieel bankroet, gevolgd door ingrijpen van bovenaf.
Dus worden er pogingen gedaan om het samengaan te voorkomen door “niet-vrijblijvend” samen te werken. Het feit dat het blijkbaar nodig werd gevonden om de term “niet-vrijblijvend” toe te voegen, geeft het gebrek aan vertrouwen in een goede samenwerking al aan, want goed samenwerken is per definitie al niet vrijblijvend.
Het wekt dus geen verbazing dat de samenwerking stroef verloopt. Voordeel daarvan is dat het een fusie alleen maar logischer maakt. Nadeel is dat het allemaal wel erg lang gaat duren.
Zeker als er op voorhand al weer gemorreld gaat worden aan de afspraken met betrekking tot de evaluatie in 2011 en de bestuurskrachtmeting in 2013. In december 2008 is immers afgesproken dat er dan drie opties zullen zijn:

1. Zelfstandig verder.
2. Verdergaande samenwerking in een samenwerkingsconstructie.
3. Fusie

Het huidige college in Aalburg (SGP, CDA, BAB) devalueert die beslismomenten op voorhand alweer tot leermomenten om verbeteringen aan te brengen. Misschien zien zij de bui al hangen.
Tegenstanders van fusie voeren naast praktische argumenten ook vaak cultuurverschillen als argument op.
Natuurlijk zijn er praktische bezwaren, maar die zijn veel geringer van omvang dan wanneer we zelfstandig verder gaan.
En cultuurverschillen? In het Landje van Heusden en Altena??? Politieke onwil is het, ingegeven door electorale angsthazerij, dorpse vormen van nationalisme en bestuurlijk eigenbelang.

Maar er is hoop, want de geschiedenis herhaalt zich ook in Aalburg en wel elke 50 jaar. Dus na het ontstaan van de gemeente Eethen in 1923 en de samenvoeging daarvan met Veen en Wijk en Aalburg in 1973, zal er in 2023 ongetwijfeld weer iets moois gebeuren….
Nog even geduld dus.
Geholpen door de uiteindelijk ook hier toeslaande bevolkingskrimp en de met de vergrijzing gepaard gaande geheugenproblemen, zullen zowel praktische bezwaren als cultuurverschillen in de vergetelheid raken. En terwijl de overgebleven jeugd zich dan verbaasd af zal vragen: Waar gaat dit over? Heffen wij, licht bevend, het glas op.., ja, hoe heette die Heerlijckheid nou ook alweer?

Kees de Waal
 


 

Zoveel hoofden, zoveel zinnen...
De column op Aalburg.net verhaalt over wat mensen bezighoudt.
Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)