Alles over Aalburg...

Beeldmerk Aalburg.net

Aalburg.Net, Werkendam.Net en Woudrichem.Net vormen samen Altena.Net, vier digitale marktpleinen met één huisstijl.
Onderstaand het beeldmerk waarmee Aalburg.Net naar buiten treedt.

  

  

Visie op het logo voor Aalburg-, Werkendam-,  Woudrichem.Net en Altena.Net
(Waar Aalburg staat wordt Werkendam of Woudrichem gelezen)

Aalburg.Net presenteert zich als virtueel plein, als community site, waar veel, heel veel, aan informatie te vinden is voor wie dat wil met betrekking tot de kernen c.q. de regio rond Aalburg.
De site is een komen en gaan van (virtuele) bezoekers die informatie halen en brengen. Wat de een weet is interessant voor de ander…
Dat ‘komen en gaan’ is ook een specifieke functie voor een marktplein: midden in de gemeenschap is het een plek waar mensen elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. Daar verbinden zij zich voor kortere of langere tijd met elkaar en gebeurt er iets tussen en met mensen
en hun omgeving.

Via Aalburg.Net ontmoeten mensen elkaar ook, m.a.w. Aalburg.Net verbindt. Als je één keer op Aalburg.Net bent geweest, is er iets veranderd. Jouw bezoek heeft invloed (gehad).

Voor de twee andere virtuele pleinen binnen het Land van Altena geldt dit ook. Ook deze zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar eveneens, alsmede hun omgeving. Verbinden en beïnvloeden zijn daarom de bepalende elementen in dit logo.

Toelichting op vormgeving

De links en rechts geplaatste haken omvatten als het ware een gebied. Zij symboliseren zo het (virtuele) marktplein: dáár verbinden mensen zich me elkaar en beïnvloeden zij hun omgeving. De haken vallen dan ook iets naar binnen als effect van die beïnvloeding. De letter T van .net valt iets over de plaatsnaam. Ook dat symboliseert weer de verbondenheid.
Het plein is aan de boven en onderzijde open, je kunt erin en eruit. Symbool voor de in- en uitgaande beweging, het komen en gaan.

De naam Aalburg staat cursief hetgeen de dynamiek uitdrukt, alsmede beweging.
De stip tussen de haken staat gecentreerd, hetgeen de mensen veronderstelt op het marktplein.
Dat is de functie van Aalburg.Net, als baken centraal in de gemeenschap.
Tevens is de stip de punt in de naam van Aalburg.Net als merkteken.

De verbindende factor in het naamlogo is de .net. Dat logodeel is voor alle drie online pleinen gelijk en drukt op die manier de onderlinge verbondenheid uit. Aalburg, Werkendam en Woudrichem staan immers niet los van elkaar, sterker nog zij vormen per 1-1-2019 de gemeente Altena.

De kleuren van het geabstraheerde marktplein zijn natuurlijke kleuren: grasgroen, zonnegeel en waterblauw. Deze drukken het landelijke karakter van het Land van Heusden en Altena uit.

De pay-off (het motto) bij deze nieuwe huisstijl blijft identiek aan wat was: Alles over Aalburg…

 Download HIER de PDF:  'Visie op het logo Altena.Net'