Alles over Aalburg...
Afbeelding bij agendaitem: 'Jaarvergadering GDC'
11dec 2017

Activiteit in Aalburg: Jaarvergadering GDC

Maandag 11 december 2017 vanaf 20:00 uur.

EETHEN - Jaarvergadering in de kantine van vv GDC

Het bestuur van de voetbal vereniging G.D.C. nodigt hierbij alle leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die wordt gehouden op maandag 11 december 2017 om 20.00 uur in de kantine.

De agenda ziet er als volgt uit :
1.             Opening door de Voorzitter.
2.             Ingekomen stukken / mededelingen.
3.             Notulen vorige ledenvergadering van 12 en 29 december 2016.
4.             Verslag en verkiezing kascontrole commissie.
5.             Jaarverslag penningmeester.
Pauze.
6.             Bestuursverkiezing:
Wim Schreuders, penningmeester en dagelijks bestuur     aftredend en herkiesbaar.
Arie Brien, bestuurslid, onderhoud velden         aftredend en herkiesbaar.
Wim Treffers, bestuurslid, onderhoud gebouwen             aftredend en herkiesbaar.
(Tegen-)Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris en voorzien van tenminste 3 namen met handtekeningen van leden.
7.             Activiteitenplan.
8.             Obligaties.
9.          Rondvraag.
10.          Sluiting.

Komt allen, dit is je kans, want het motto is: “spreek daar waar het hoort”.

Vanaf 27 november 2017 liggen de notulen van de vorig jaar gehouden ledenvergadering ter inzage in de bestuurskamer.

Contactinformatie:
Locatie: Eethen
Organisator: vv GDC
Telefoonnummer: 0416-351459
Email:secretaris@vvgdc.nl
Website:http://www.vvgdc.nl


Deel dit bericht met je vrienden!