Alles over Aalburg...
Afbeelding bij agendaitem: 'Ledenvergadering Achilles Veen'
20okt 2017

Activiteit in Aalburg: Ledenvergadering Achilles Veen

Vrijdag 20 oktober 2017 vanaf 20:00 uur.

VEEN - Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 20 oktober zal de Algemene Ledenvergadering gehouden worden voor alle leden van 18 jaar en ouder. Aanvang 20:00 uur. De agenda van deze ledenvergadering zal zo spoedig mogelijk ook gepubliceerd worden!

Wij hopen u allen te mogen verwelkomen op 20 oktober om 20:00 uur.

Bestuur Achilles Veen

Agenda Algemene ledenvergadering 20 oktober 2017, 20:00 uur.

Opening

Herdenking overleden leden

Voordracht nieuwe bestuursleden:
Jos Verbeek (facilitaire zaken)
Kiki Verhaegen (veiligheid en PR)

Notulen vorige vergadering

Jaarverslag 2016/2017

Jaarverslag jeugd 2016/2017

Huldiging jubilarissen

Pauze

Verslag kascommissie

Financieel jaarverslag 2016/2017

Verslag stichting sponsoring

Verslag veiligheid

Rondvraag

Wat verder ter tafel komt

Sluiting

Contactinformatie:
Locatie: Veen
Organisator: vv Achilles Veen
Telefoonnummer: 0416-691794
Email:info@2achillesveen.nl
Website:http://www.achillesveen.nl


Deel dit bericht met je vrienden!