Alles over Aalburg...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Steun voor SGP-motie handhaving evenementenbeleid' Te vaak wordt de gelúidsnorm overschreden of gaan events te lang door.
12jul

Steun voor SGP-motie handhaving evenementenbeleid

AALBURG - Afgelopen raadsvergadering werd de door de SGP Aalburg ingediende motie rond de controle bij evenementen breed gesteund.

Recent stelde de gemeenteraad  een nieuw evenementenbeleid vast waarin heldere regels zijn opgenomen over zaken als geluidsoverlast en de tijden dat een evenement mag duren. De SGP-fractie is voorstander om deze regels ook daadwerkelijk te handhaven. Hiervoor is echter nog geen budget opgenomen in de begroting. De SGP noteert op haar website: 'Wij hebben door middel van een door ons opgestelde motie het college verzocht na te gaan wat de kosten voor handhaving zijn. Dan kan hier bij de samenstelling van de begroting rekening mee gehouden worden.'

Steun

ChristenUnie Aalburg en de BAB waren mede-indieners van de motie. De partijen kregen tijdens de jongste raadsvergadering ook steun van het CDA. Hierdoor werd  de motie met tien stemmen vóór aangenomen. De SGP-fractie: 'De overige vier partijen konden wij niet overtuigen van het belang om objectieve (meet)resultaten te hebben om ook daadwerkelijk handhavend te kunnen optreden. Het geeft duidelijkheid aan zowel ‘klagende burgers’ als aan organisatoren: zijn de regels overtreden of niet? De burgemeester, die de motie uiteindelijk moet uitvoeren, ondersteunde onze motie gelukkig wel.'

Overschrijden

SGP Aalburg licht op haar website toe waarom men de motie heeft ingediend. 'In de achterliggende jaren, maar ook in het recente verleden, kregen de fractieleden regelmatig opmerkingen met betrekking tot grote evenementen die jaarlijks in onze gemeente worden gehouden. Vaak gaat het dan over geluidsoverlast die ervaren werd en ook wel over het overschrijden van eindtijden van evenementen (langer doorgaan dan toegestaan). Hierop is door ons vele malen gewezen tijdens raadsvergaderingen, waarna ook vaak de burgemeester in gesprek is gegaan met organisatoren. Dit lijkt niet het gewenste effect te hebben.' Met de aangenomen motie moet aan ongewenste overschrijdingen van de normen een einde komen. (SGP Aalburg)

Deel dit bericht met je vrienden!

Vacatures in Aalburg. KLIK hier!