Alles over Aalburg...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Burgerinitiatief Altena ontraadt 'meervoudige democratie'' Geen meervoudige democratie als het aan Burgerinitiatief Altena ligt.
03jul

Burgerinitiatief Altena ontraadt 'meervoudige democratie'

ALTENA - Het Burgerinitiatief Altena (BA) ontraadt de gemeenteraad in te stemmen met het voorstel van de werkgroep Raad en Visie en de werkgroep Visie (20-6-2017) over de meervoudige democratie.

Het waarom doet BA als volgt uit de doeken: 

- In maart 2016 zijn de burgers schone beloftes gedaan. Uit het feit dat veel burgers nu met de voeten stemmen en de hoop opgeven, mag u zich de vraag stellen op welke wijze u die burgers een hart onder de riem kunt steken?!
- In de Verklaring van Almkerk getekend op zaterdag 1 oktober 2016, is vastgelegd dat “kansen benut zullen worden en dat de gemeentes daar de schouders onder zullen zetten en dat er met verschillende maatschappelijke doelgroepen - ondersteund door de provincie - in een gezamenlijk proces iets moois tot stand zal worden gebracht”.
- Mogen wij ervan uitgaan dat u ons de ruimte gunt om binnen ”de beginselen van Thorbecke” en in de geest van het rapport van de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant te experimenteren met de meervoudige democratie! Kan de fusieraad max. 3 personen afvaardigen om deel te nemen aan een zodanige projectgroep?
- De meervoudige democratie komt dan weer op tafel te liggen bij de werkgroep Raad en Griffie en de werkgroep Visie, die in gezamenlijkheid met het Burgerinitiatief (gesteund door meerdere visiegroepen en andere belangstellenden) minimaal op niveau 6 van de participatieladder aan de slag gaan. Wilt u daarvoor budgetten vrij maken?
- Bij de uitvoering van alle icoonprojecten geldt het beginsel van co-creatie waarvan sprake is in de brief gedateerd op 20 juni en dat vast ligt in de toekomstvisie als kompas en toetssteen. Co-ceatie betekent samenwerken in een horizontale relatie tussen gelijkwaardige partners en niet samenwerken in een verticale en hiërarchische relatie, zoals het voorliggende document suggereert. Duidelijkheid is hier vereist. Wat is de mening van de fusieraad?!

Procedureel formeel
- De werkgroep Raad en Visie en de werkgroep Visie handelen in strijd met het Reglement van Orde door het bovengemelde stuk niet ten minste 14 dagen van te voren ter beschikking te stellen. Hiermee wordt afbreuk gedaan aan de mogelijkheden van raadsleden en burgers om zich voor te bereiden, terwijl het antedateren sowieso niet is toegestaan en in karakter frauduleus is;
- Het handelen van de werkgroep Raad en Visie en de werkgroep Visie om het verslag van het Burgerinitiatief Altena van 31 mei dat ruim voor het uitgaan van de agenda ter beschikking is gesteld, daarbij niet in te sluiten als ingekomen stuk, waardoor beide werkgroepen de indruk wekken hun eigen mening te willen begunstigen.

Deel dit bericht met je vrienden!

Vacatures in Aalburg. KLIK hier!