Alles over Aalburg...

Column

Meervoudige democratie (donderdag 7 september 2017)

Afbeelding bij Column: Meervoudige democratie

Ik sta ambivalent tegenover de zogenaamde meervoudige democratie. Waarom zouden al die mensen ineens zich wel willen bemoeien met de democratie als ze nu geen tijd en zin hebben om zich te verdiepen in de vele onderwerpen die spelen in een gemeente? Alleen als het eigenbelang in het geding is worden veel mensen actief. Worden we nu opgescheept met erg ambitieuze en daardoor ongedurige burgers die in de reguliere politiek niet (meer) aan de bak komen? Hoe denken ze de democratische legitimatie van hun beweging te realiseren? Dit laatste geldt overigens ook voor dorpsraden. Gaat de beweging meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen?

Ik zie veel meer heil in fulltime raadsleden die zich onder de mensen begeven en hun oren te luister leggen bij dorpsraden, verenigingen, stichtingen en burgers die wat te vertellen hebben of iets willen organiseren met hulp van de gemeente. Ambtenaren die naar burgers toe gaan om samen oplossingen te zoeken. Zitten we te wachten op Poolse Landdagen met vertegenwoordigers uit alle dorpen die allemaal bij elk onderwerp nodig iets moeten zeggen of er iets van vinden? Gaan we een dorpsoverleg organiseren als er op een kruising drie auto’s aankomen om te bepalen wie als eerste de kruising op mag rijden zoals een columnist schreef in Vrij Nederland? De overheid moet proactief informeren en burgerinitiatieven faciliteren. Initiatieven van burgers moeten serieus genomen worden maar uiteindelijk beslist de overheid welke zaken met gemeenschapsgeld worden uitgevoerd en welke niet.

De uitdaging is het zo doelmatig mogelijk besteden van die gemeenschapsgelden waarbij vriendjespolitiek wordt vermeden. Dat laatste maakt de provincie als waakhond van de gemeenten wat mij betreft meer dan noodzakelijk, zie bijvoorbeeld de mestproblematiek. De samenhang van al die beslissingen kan alleen worden bewaakt door goed geïnformeerde generalisten die het algemeen belang bewaken. Politiek betekent keuzes maken in samenhang met alle andere relevante aspecten in de samenleving. Dat moet bij voorkeur niet gebeuren in groepen van slecht of helemaal niet geïnformeerde burgers zoals bij het referendum over het Oekraïne-verdrag. Ook het oneigenlijke gebruik van dit referendum, een stem tegen Europa, stemt tot nadenken. Meervoudige democratie ontspoort gemakkelijk in de waan van de dag en ongebreideld populisme. Bezint eer gij begint.

Herman van Krieken
Burgerraadslid PA Aalburg


Andere columns

 

Zoveel hoofden, zoveel zinnen...
De column op Aalburg.net verhaalt over wat mensen bezighoudt.
Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)